חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים למגזר הפרטי

04/23

בעקבות החלטת מועצת רשות המים מיום 2.4.23 בעניין הפחתת תעריף המים לבית לכמות המוכרת מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים. במחיר המים לחקלאות לא חל כל שינוי.

השינוי העיקרי:
בעקבות ירידת תעריף החשמל ב – 1.5% מתחילת פברואר ,2023 הופחת תעריף המים הביתיים לכמות המוכרת בלבד- 19% בתעריף מקורות, ו – 5% במחיר לצרכן לרכיב המים בלבד (ללא ביוב). המחירים ייכנסו לתוקף החל מ- 1 באפריל .2023

תפריט נגישות