חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

מים

קובץ התקנות

עדכון תעריפי המים

קובץ התקנות

תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי

עדכון תעריפי המים למגזר הפרטי

תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי

עדכון תעריפי המים

קובץ התקנות

עדכון תעריפי המים

עדכון תעריפי המים

קובץ התקנות

עדכון תעריפי המים

תפריט נגישות