חג אביב שמח!

תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי

07/23

להלן מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים.

כזכור, תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי )באופן חריג השנה, בחודש אפריל 2023 בעקבות החלטת מועצת רשות המים מיום 2.4.23 הוחלט על הפחתת תעריף המים לבית(. במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים לחקלאות ולמגזר הביתי.

עיקר השינויים:

  • במחיר המים לחקלאות חלה עלייה של 3.1% במחירי המים השפירים ובמחיר מי השפד"ן חלה עלייה של 3.0%
  • במחיר המים הביתיים חלה עלייה, זאת לאחר שבינואר ובאפריל היו ירידות במחיר המים, התעריף עלה ב- 25.8%
  • במחיר הקנייה מעל הכמות המוכרת התעריף עלה ב- 5.9% ובמחיר המים לגינון חלה עליה של .4.3%
  • סל המדדים כולל מד מחירים לצרכן, מדד תעריפי החשמל ומדד השכר הציבורי(, כפי שפורסם על ידי רשות המים, הצביע
  • על עלייה חצי שנתית של .3.07%

תפריט נגישות