חג אביב שמח!

נוהל תמיכה לזריעת חיטה לצורכי תחמיץ ושחת לשנת 2023-2024 לאור מלחמת "חרבות  ברזל"

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים מסיבי לעבר מדינת ישראל וכן חדירות מחבלים ליישובים ישראלים – רובם ביישובי העוטף,  וגבתה מספר קורבנות רב. בעקבות המתקפה הרצחנית הוכרז על מצב מיוחד בעורף, בהתאם לסעיף 9ג  

לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א.1951- בהמשך, הורחבה ההכרזה על המצב המיוחד לשטח מדינת ישראל כולה והכרזה זו מוארכת מעת לעת. בנוסף, הקבינט המדיני בטחוני הכריז על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה והוכרז על מלחמת "חרבות ברזל". 

נוכח ההסלמה והעלאת הכוננות גם בגבול הצפון, הוכרזו מרחב עוטף עזה, אזור קו הגבול עם לבנון ואזורים נוספים כשטח צבאי סגור שהכניסה אליהם אסורה וביישובים רבים בישראל התבקשו התושבים להתפנות מבתיהם. 

לאור המצב הביטחוני, שדות תבואת החורף (חיטה ושעורה) הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה בטווח של 0-4 ק"מ, אינם ניתנים לזריעה. לאור כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לתמוך  בגורמים רלבנטיים אשר באפשרותם לזרוע תבואת חורף למטרות תחמיץ ושחת, על מנת למנוע מחסור  במזונות אלה למשק בעלי החיים. 

התמיכה בהתאם לנוהל זה, תהיה עד 150 ₪ לכל דונם (כולל מע"מ כדין) שייקצר החל מיום 15.2.2024 ועד ליום 01.05.2024 (כולל), בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בנוהל זה. היקף התמיכה יהיה בהתאם  לביצוע הקציר בפועל ובכפוף למסגרת התקציבית שתוקצה לנוהל זה. 

על פי המידע המצוי בידי המשרד נכון למועד כתיבת נוהל זה, היקף השטחים שאינם ניתנים לזריעה  בסמוך לגדר המערכת עומד על כ60,000- דונם. 

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות