חג אביב שמח!

דיונים בכנסת השבוע (14/04/24)

בשבוע שעבר השתתפנו במספר דיונים בוועדת כלכלה בראשותו של ח"כ דוד ביטן, שעל אף הפגרה קיימה ישיבות במגוון נושאים:

  1. פתרונות למחסור כוח אדם בחקלאות – במהלך הישיבה עלתה הבקשה לאשר בהקדם האפשרי את ההצעה שהגישו משרד החקלאות ופיתוח הכפר והארגונים החקלאיים להאריך עד סוף שנת 2024 את הנוהל, המאפשר הבאת עובדים זרים במסלול הפרטי. זאת לאור הצורך האקוטי בידיים עובדות בחקלאות שיבטיחו את הרציפות התפקודית של החקלאות בימים קשים אלה.  בתום הדיון ביקש יו״ר ועדת הכלכלה ממשרדי הממשלה הרלוונטיים לגבש הצעת "מחליטים" שתובא לאישור הממשלה שתאפשר הבאה של 10,000 עובדים זרים בתיווך לשכות פרטיות. עוד קבע יו״ר הוועדה כי יש להכין הצעה זו תוך עשרה ימים.
  2. הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש הישיבה התחילה בהקראת ההגדרות של חוק הדבש, כהכנה לקריאה שניה שלישית של  החוק , העתיד להחליף את התקנות לשעת חרום בכל הנוגע להיתרי רעיית דבורת הדבש כמאביקה החשובה לחקלאות הישראלית. החקיקה בנושא נמשכת קרוב לעשור. מכיוון שמרעה הדבורים במדינת ישראל מוגבל, ללא אסדרה של נקודות הרעייה ייווצר כאוס, צפיפות יתר וכתוצאה מכך פגיעה באיכות הכוורות, וכפועל יוצא מכך פגיעה ישירה ביכולת למתן שירותי האבקה נאותים לחקלאות בישראל.
  3. אישור תקנות תכנון משק החלב (העברת  מכסות של יצרנים שיתופיים בענף החלב)–, ועדת הכלכלה אישרה  את השינויים בתקנות, המאפשרים העברת מכסות של יצרנים שיתופיים, בהתאם למציאות המשתנה. התקנות כוללים יישום של החלטת הממשלה בעניין מתן עדיפות לרפתות השיתופיות בחבל תקומה בפה אחד ללא דיון .
  4. הקיצוץ בתקציב משרד החקלאות והשלכותיו – ביום ראשון שעבר, משרד החקלאות ומשרד האוצר הגיעו להסכמות, בתיווכו של ראש הממשלה בעקבות המשבר שנוצר מקיצוץ בתקציב משרד החקלאות.  במסגרת הסיכום ניתן מענה למשבר התקציבי של מכון וולקני, לפעולות קריטיות של משרד החקלאות ולהתמודדותו עם צרכים שעלו כתוצאה מהמלחמה בדרום ובצפון. על אף הפתרון המסתמן, יו"ר הוועדה דוד ביטן, ביקש לשמוע מנציג משרד האוצר על ההסכם ולוודא שאכן הדברים יושבו לשביעות רצון שני הצדדים. אנחנו מעריכים את מאבקם של שר החקלאות ומנכ"ל משרד החקלאות להקטין את קיצוץ התקציב של משרד החקלאות במטרה לחזק את היצור המקומי.
  5. הצעת תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל) – הוועדה אישרה את תקנות מועצת הלול, העוסקות בפיצוי למגדלי הביצים המבקשים לצאת מהענף. לפי ההצעה שאושרה, הפיצוי יעמוד על 1.62 שקלים לביצה למגדלים הוותיקים, במקום ההצעה המקורית של משרד החקלאות ל-1.5. לפני כחודש החלה הוועדה לדון בתקנות, ובדיון ביקש היו"ר ביטן להעלות את הפיצוי שניתן לחקלאים מ-1.5 שקלים לביצה ל-1.8 שקלים. בעקבות התנגדות משרד האוצר התקיים דיון מחדש, בו הודיע היו"ר ביטן כי הגיע לסיכום והפיצוי לביצה יעמוד על 1.62 שקלים, מבלי להגדיל את הסכום הכולל של הפיצוי לכלל המגדלים. לדברי היו"ר ביטן הוא יפעל  למול האוצר במידה והשינוי ידרוש תקציב נוסף.  עוד נקבע בתקנות, כי יינתן פיצוי של 75 אגורות לביצה למי שקיבל מכסה לראשונה משנת 2014. סכום הפיצוי הכולל לא יעלה על 150 מיליון שקל, כאשר המדינה תשלם מתוכו 100 מיליון שקלים, והתשלום בגין המכסות שייפדו ויוצאו לענף בתהליך מכרזי ישמשו להגדלת הפיצוי בסכום של עד 50 מיליון שקלים נוספים. הפיצוי לכל מגדל יוגבל לעד שני מיליון ביצים – שהם  3 מיליון ₪.  בנוסף נקבע כי תינתן קדימות למגדלים בני 67 ומעלה. תודה למוטי אלקבץ מנכ"ל ארגון מגדלי עופות ולמולי לויט מנכ"ל מועצת הלול שהובילו ביחד עם משרד החקלאות את גיבוש התקנות .
  6. דיון וועדת משנה לשיקום כלכלי של חבל תקומה – ביום חמישי, ח"כ אלון שוסטר, יו"ר ועדת המשנה לשיקום כלכלי של חבל תקומה, קיים דיון על השיקום הכלכלי.  המצב מורכב! המדינה מערימה קשיים ובישיבת הממשלה שאמורה להתקיים היום מתכוונים  לאשר רק תקציב לשיקום החבל באמצעות מנהלת תקומה. להבנתנו ולצערנו  מהדברים שהוצגו בדיון נושא החקלאות לא נמצאת בתכנית השיקום. התכנית והתקציב לפיתוח החקלאות יהיו רק בשלב השני של התכנית.  המועצות האזוריות ,הארגונים האזוריים ותושבי האזור  הביעו את אכזבתם הקשה כתוצאה מהשינוי שנעשה, למרות מה שהובטח.  דבר זה פוגע באמינות של הממשלה וביכולת של הישובים והתושבים  לתכנן קדימה ולהקטין את חוסר הוודאות.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות