חג אביב שמח!

הארכת שהות של עובדים זרים

בנוסף בשבוע שעבר, משה נקש שלח הודעה משמחת לחקלאים על הארכת שהותם המותרת של עובדים זרים הנמצאים בישראלמעבר לשנה השישית.  בהתאם להחלטה זו, חקלאים בעלי היתרים פנויים להעסקת עובדים זרים לענף החקלאות. ניתן  לפנות לאגף החקלאות במנהל עובדים זרים, בבקשה להארכת רישיון עבודה של עובד זר לחקלאות, אשר הגיע לישראל באמצעות הסכם בילטראלי לענף החקלאות, ומסיים או אמור לסיים 63 חודשים בישראל החל מיום 1.5.2024 ועד ליום 31.12.2024, ואין מניעה אחרת להארכת רישיונו, לתקופה של שנה נוספת. אנו מודים למשה נקש על שנענה לפנייתנו.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות