חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

תחשיבים

תחשיבי לול

תחשיבי לול

תחשיבי לול

תחשיבי לול

תחשיבי לול

קובץ התקנות

תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי

תחשיבי לול

סיכום בין משרדי – מחירי מוצרי החלב

תחשיבי לול

תחשיבי לול

עדכון תעריפי המים למגזר הפרטי

תפריט נגישות