קיץ בטוח עם בשורות טובות!

סיכום בין משרדי – מחירי מוצרי החלב

06/23

בהמשך לשיחות שהתקיימו עם נציגי ענף החלב, מוסכם כי הדרגים המקצועיים במשרד האוצר ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעלו, במסגרת סמכותם, בכפוף לכל ההליכים והאישורים הנדרשים על פי דין, ובפרט בכפוף לבחינה משפטית, לבצע את הצעדים המפורטים במסמך המצורף

תפריט נגישות