קיץ בטוח עם בשורות טובות!

נהלים שפורסמו על ידי משרד החקלאות

 • מנהלת ההשקעות פרסמה השבוע מספר נהלים חשובים ואנו מביאים לכם פה את הנהלים. חלקם פורסם להערות הציבור וחלקם פורסם להגשה (באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות – מערכת ה"תאנה").
 • נוהל לתמיכה בצרכני מים מושבים בחקלאות – משרד החקלאות וביטחון המזון מקדם מדיניות להורדת תעריפי המים המושבים בשיעור העלות הנחסכת מאי הזרמת מי הביוב המטופלים לים. בהתאם לעמדת המשרד, חישוב עלות המים המושבים לחקלאות צריך להתבצע ללא עלויות התפעול בהשבת המים לחקלאות, שכן הם מגלמים בין היתר את העלות הנחסכת למשק המים מאי הזרמת מי הביוב המטופלים לים.  הנוהל יעמוד על 52 מיליון ₪.  הנוהל פורסם להערות הציבור עד יום ה' ה- 18/7/2024.  לצפייה בנוהל  הקליקו כאן.
 • נוהל לתמיכה בהקצאת מיגוניות במגזר החקלאי –  המשרד פועל להקצאת מיגוניות למשקים חקלאיים. לצפייה בנוהל לתמיכה בהקצאת מיגוניות במגזר החקלאי הקליקו כאן.  ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל מיום ה- 8.7.2024 עד ליום ה- 15.7.2024.
 • נוהל לתמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמןלצפייה בנוהל המיפוי, שבא להסדיר את הנושא ואפשרויות מיפוי חלקות הזיתים לצורך קבלת התמיכה הקליקו כאן.
 • נוהל תמיכה תמיכה ישירה במגדלי עצי זית  – כחלק ממאמצי משרד החקלאות וביטחון המזון לתמוך במגדלי עצי הזית בישראל ולחזק את ייצור שמן הזית המקומי ולהתמודד עם הפחתת המכסים, המשרד יעניק תמיכה ישירה על סך של כ- 40 מיליון ₪ במגדלי עצי זית לשמן, בכדי לאפשר להם וודאות שתבטיח את המשך ייצור שמן הזית המקומי.  כזכור, המכס על יבוא שמן הזית לישראל הופחת ב-90% במהלך שנת 2023 והתמיכה היא חלק מהסדר של מעבר מתמיכה עקיפה לישירה. לפיכך ישקיע משרד החקלאות וביטחון המזון 30 מיליון ₪ בתמיכה ישירה במגדלים בשנת 2024, ועוד כ-10 מיליון ₪ עבור התקופה של 2023 שבמהלכה הופחת המכס. התמיכה הישירה למגדלים תחולק למגדלי זיתים לשמן בהתאם לטכנולוגיית הגידול (בעל ושלחין) ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד.  בשנה האחרונה היבול העולמי פחת מה שגרר נסיקה במחירי שמן הזית. מכאן, התמיכה בעת הזו חשובה מאין כמוה בכדי לשמר את הייצור המקומי. לצפייה בנוהל הקליקו  כאן.
 • נוהל תמיכה מכוח התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית לפי החלטת הממשלה מס' 550  – החלטת הממשלה מס' 550 מיום 24.10.2021 אישרה תוכנית רב שנתית לשנים 2022-2026 שמטרתה לצמצמם הפערים בין החברה הערבית לבין כלל האוכלוסייה. הנוהל מסדיר את יישום החלטת הממשלה בתחומים שלהלן:
  • תכנון, העתקה, שדרוג ורכישת ציוד עבור מבני בעלי חיים מחוץ למקום המגורים;
  • פתרונות קצה לטיפול בפסולת חקלאית;
  • הקמה ושיקום צנרת מים ראשית לחקלאות;
  • שיקום דרכים חקלאיות.

לצפייה בנוהל הקליקו כאן. ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל מיום ה-11.7.2024 עד ליום ה-30.9.2024.

 • נוהל לתמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה במסגרת יישום החלטת הממשלה וההסכמים שנחתמו בענף, ולאור תרומתו הייחודית של ענף הבקר לבשר במרעה לשמירה על שטחי מדינת ישראל, מפרסם משרד החקלאות וביטחון המזון "נוהל לתמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה". לצפייה בנוהל הקליקו כאן . ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל מיום ה-11.7.2024 עד ליום ה-30.9.2024.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות