קיץ בטוח עם בשורות טובות!

פגישת עבודה עם שר העבודה השר יואב בן צור

ביום שני שעבר יענקלה מוסקוביץ' יו"ר ועדת עובדים זרים, עו"ד יגאל דנינו יועמ"ש ואני נפגשנו עם שר העבודה הרב יואב בן-צור בלשכתו בירושלים. הפגישה התקיימה בסיוע חברנו חכ״ל דני סיידה שעומד בראש סיעת ש״ס בהסתדרות. הנושא העיקרי בפגישה היה קידום ההחלטה בדבר הגדלת הסכום המותר לניכוי מעובד זר למגורים והוצאות נלוות. כזכור, בהמשך לדרישתנו הממשלה מינתה וועדה בין משרדית לבחינת הנושא . כבוד השר היה ענייני וקשוב לבקשתנו, ואף הפתיע כשאמר שהורה למנות כלכלן חיצוני, בלתי תלוי לבחינת העלויות הממשיות של החקלאים והבטיח שתינתן לנו אפשרות לבדוק את ממצאיו.  השר מתכוון לפרסם בתוך מספר שבועות את המלצות הוועדה ואת החלטתו. הבהרנו בפגישה שדווקא כעת, אחרי שהממשלה אישרה את הגדלת מכסת העובדים הזרים ומנעה כניסת עובדים פלשתינים נוצר צורך דחוף להגדיל את הסכום המותר לניכוי, מאחר ולהוצאה זו יכולה להיות גם השפעה על יוקר המחיה. כמו כן, בקשתנו לקדם את תיקון ההסכם הגנרי עם העובדים הזרים התקבלה על ידי השר. השר וצוותו אף העלו הצעה פורצת דרך, שנבדקה בשנה האחרונה ע״י היועמ״ש של ההתאחדות, לשלם את הפנסיה לעובד בארץ ממנה הוא בא ובהתאם לנהוג בארץ המוצא. השר הבטיח שיבדוק את הרעיון . בסיום הפגישה השר  שיבח את איכות התוצרת החקלאית, שכדבריו אין דומה לה בכל העולם, ודיבר על החשיבות החקלאות בכלל וחשיבותה של  חקלאות ישראלית משגשגת לטובת בטחון המזון של אזרחי ישראל.  אני מבקש להודות לשר על הפגישה הטובה, לדני סיידה, לצוות הלשכה, למשנה למנכ״ל משה בא -גד למנהל מינהל האסדרה והאכיפה במשרד העבודה מר מאיר דוד ולסגניתו אביבית אסרף שריכזה את עבודת הוועדה יישר כוח.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות