קיץ בטוח עם בשורות טובות!

שינוי שם משרד החקלאות ופיתוח הכפר – למשרד החקלאות וביטחון המזון

ביום ראשון שעבר, הממשלה אישרה את שינוי השם של משרד החקלאות. העיסוק בשינוי השם הוא שולי, אך מעיד על שינוי האסטרטגיה, על פיו משרד החקלאות יוביל לראשונה בישראל את תוכנית ביטחון המזון ל-25 שנה הקרובות ( ביפן עשו זאת ל- 50 שנה ובסין ל 100 שנה).
ביטחון מזון (food security) הוא מונח שתופס אחיזה במדינות מתקדמות רבות בעולם, שעובר, לאור שינויי האקלים, מהיצעים לביקושים, נוכח קיטון בתנובות הגידולים החקלאיים, חשיפה ליבוא, משברים גיאו פוליטיים, מלחמה וגידול האוכלוסיה. מדינת ישראל לא יכולה להישאר מאחור בתחום ביטחון המזון. משרד החקלאות מופקד על הייצור של התוצרת החקלאית בתחום המזון הגולמי ועל הרגולציה של הייבוא של אותה תוצרת. מדובר במוצרים בעלי חיי מדף מוגבלים בזמן, בשונה מהמזון המעובד שבאחריות משרדים אחרים. משרד החקלאות גם מופקד על מלאי החירום של מדינת ישראל בתחום מוצרי הגלם כמו חיטה ומזון לבעלי חיים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות