קיץ בטוח עם בשורות טובות!

נוהל לתמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן – לשנים 2023-2024

משרד החקלאות ומשרד האוצר חתמו ב- 17 באוקטובר 2023 על סיכום בין-משרדי בעניין ענף שמן הזית (לצפייה בנוהל הקליקו כאן). מטרת הנוהל לסייע למגדלים המקומיים להתמודד עם הפחתת המכסים על שמן הזית.  הסיכום קובע כי יתוקצבו 30 מיליון ₪ לשנה החל משנת 2023 ואילך, לטובת תמיכה ישירה במגדלי זיתים לשמן.  בגלל שההסכם נחתם בשלהי 2023, הוחלט שהסכום של שנת 2023 (9.6 מיליון ₪) יתווסף לסכום התמיכה לשנת 2024 ולכן סך התמיכה לשנת 2024 תעמוד על 39.6 מיליון ₪. התמיכה הישירה תחולק למגדלי זיתים לשמן בהתאם לטכנולוגיית הגידול (בעל ושלחין) ובהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי משרד החקלאות. ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסגרת נוהל זה החל ממחר יום שני ה־2.7.2024 עד ליום ה־15.8.2024 , באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות – מערכת ה"תאנה".

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות