קיץ בטוח עם בשורות טובות!

עליית תעריפי המים

ביום חמישי התקיים שימוע ברשות המים לקראת עליית התעריפים ב־1 ביולי 2024.  העלייה הצפויה בשיעור של  1.6% פחותה  מ"הטייס האוטומטי' העומד על 2.25%. בנוסף, עלה בשימוע הנושא של הגדלת הקנס על הפקה במעלה של מים עיליים. במסגרת השימוע העלינו נושאים נוספים, כמו – עלות הארנונה על שטח של מאגרי מים, והריבית על פיגורים בתשלומים.  לאחר השימוע אנשי מועצת רשות המים קיימו דיון – ואנו מקווים שיקבלו את ההחלטות הנכונות. גם בפעילות זו מתבצעת ביחד עם "מים לישראל".

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות