קיץ בטוח עם בשורות טובות!

הרפורמה לאימוץ התקינה האירופית

התאחדות חקלאי ישראל פועלת בוחנת בקפדנות את השלכות הרפורמה לאימוץ התקינה האירופית ("מה שטוב לאירופה, טוב לישראל") בחקלאות, כך ששכרה לא ייצא בהפסדה.

14/07/2024

בשבוע שעבר הייתה התקדמות משמעותית בדיונים על החוק. בעקבות   בקשתנו בוועדה להגיע להסכמות בדבר חומרי ההדברה מותרים   התקיימו מספר ישיבות, בין משרד הבריאות למשרד החקלאות, בה גם אנחנו השתתפנו,  ובמסגרתם סיכמו  המשרדים על מסמך הבנות בנושא "מפת דרכים לקביעת שאריות חומרי הדברה בתוצרת צמחית מעובדת". המסמך מסביר ומפרט את שלושת השלבים של המתווה. טיוטת המסמך אושרה ע"י הצדדים והצעת החוק שונתה, כך שההסכמות בנוגע לשלב הראשון של המתווה יעוגנו בחוק.  כמו כן פנה יו"ר הוועדה ח"כ יוני משריקי לצדדים לפעול במטרה שמסמך מפת הדרכים יהיה מסמך מחייב. בסיומם של שתי ישיבות של וועדת בריאות בכנסת החלו  ביום חמישי (בישיבה שלישית השבוע)  בהקראה האחרונה של  החוק, שנפרס על פני  81 עמודים. ההצבעות ימשיכו היום וככל הנראה יסתיימו היום  וזאת כדי שהייעוץ המשפטי יוכל להתכונן להבאת החוק לקריאה שניה ושלישית עוד במושב הנוכחי של הכנסת. בהמשך נפרסם עדכון בדבר החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) שאמור להיות מאושר ע"י מליאת הכנסת והשינויים שהצלחנו לעשות בהצעת החוק המקורית במטרה להגן על חקלאות הצומח במדינת ישראל ולהבטיח בטחון המזון ובריאות הציבור .

07/07/2024

אנחנו נכנסים ליישורת האחרונה לקראת סיומו של מושב הקיץ של הכנסת והלחץ לאשר את החוק בקריאה שניה ושלישית גובר. בשבוע החולף התקיימו שתי ישיבות של הוועדה. ביום שלישי חצי שעה לפני התכנסות הוועדה, נודע לנו שמבקשים להעלות לדיון את הרגולציה שעוסקת בחומרי הדברה ובשאריות חומרי הדברה. זהו הנושא המהותי ביותר בחוק בהקשר לחקלאות. לדיון בוועדה הגיע מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, כדי להראות ולהדגיש בפני הנוכחים את חשיבות העברת החוק בעת הזאת ללא עיכובים. במהלך הדיון, הסוער לפעמים ורווי באיומים, הגענו להבנות עם משרד הבריאות, בהתאם להצעת פשרה שהציע יו"ר הוועדה ח"כ יוני משריקי. לפי ההבנות בתוך שבועיים משרדי החקלאות והבריאות יגישו מסמך הבנות לגבי עקרונות ההחרגה של חומרי ההדברה, המופיעים ברגולציה ואשר משמשים לגידולים צמחיים, שתוצרתם מיועדת לעיבוד תעשייתי, כך שימשיך לחול עליהם הדין הישראלי ולא הדין האירופי.  כבר למחרת הדיון ביום ד' התקיימה פגישה של הצוותים המנהלתיים והמקצועיים של משרד החקלאות ומשרד הבריאות ושלנו בהובלתו של משנה למנכ"ל משרד החקלאות יובל ליפקין. בישיבה אומצו העקרונות העיקריים שלפיהם יבוצע האימוץ של התקנה, תבוצע ההחרגה ויאושרו תוספות של חומרי הדברה בעתיד. וועדה משותפת (שתקבע בחוק) תמפה את הפערים ותמקם כל חומר שנכלל בדין הישראלי ולא בדין האירופי, בהתאם לשיטת הרמזור ובהתאם למשתנים של סביבה, כלכלה, כשרות וודאות ועוד. הוועדה תפעל בהתאם למנגנון שיוסכם עליו ותתבקש בתוך שנה לסיים את עבודת המיפוי. לקראת המשך העבודה הוקם צוות מצומצם מבין המשתתפים בדיון, שאמור להגיש הצעת  עקרונות בהתאם להבנות שגובשו לדיון של וועדת הבריאות שמתוכנן להתקיים  ביום שלישי הקרוב.   

מספר דברים חשובים לקראת ההמשך:

  1. אנו מבקשים מכל הענפים, גם ענפי הצומח וגם ענפי החי, להכין רשימה של חומרי הדברה שחשובים להם, כדי שהצוות של ההתאחדות יוכל להכניס אותם לרשימה. אנו פנינו לראשי הענפים, וחלקם כבר העביר וחלקם עובד על הרשימה.
  2. ביום ראשון הדיון בוועדה יתרכז בנושא הקמת הוועדה המייעצת/ הוועדה הבינמשרדית / הצוות המקצועי. אנו נצטרך לוודא שגם לחקלאים תהיה נציגות בוועדה כי בעיני משרד הבריאות זה לא טרוויאלי. בנוסף, צריך לוודא שלא יהיה חוסר איזון בין חברי הוועדה.
  3. אנו שבים וקוראים לכם לעשות מאמץ להגיע לדיונים – במיוחד השבוע!!

30/06/2024

ועדת הבריאות המשיכה את עבודתה על חוק המזון. הדיון בשבוע שעבר עסק ברגולציה בנושא "אקרילמיד". אנחנו מזכירים הרבה את החומר הזה ולמעשה למדנו עליו רק לקראת הדיונים בוועדה. האקרילמיד הוא חומר שנוצר בתהליך עיבוד גידולים שהמרכיב המרכזי שלהם הוא "עמילן" (תפו"א, תירס, חיטה ועוד). טענתנו שבניגוד למטרות החוק, העיסוק באקרלמיד, לא רק שלא יוריד את המחירים אלא אף יעלה אותם. לאחר מו"מ,  בו השתתפו גם אורן ברנע מארגון מגדלי ירקות ועו"ד יגאל דנינו, היועץ המשפטי של התאחדות חקלאי ישראל עם משרד הבריאות, החקלאות והאוצר הצלחנו לדחות את יישום הרגולציה באישור ועדת הבריאות בחמש שנים ולאחר מכן למשך שנתיים נוספות לא ינתנו עיצומים כספיים למי שמפר את יישום הרגולציה.  כדי ללמוד את הנושא משרד האוצר התחייב לממן משרה בתוך משרד החקלאות שתפקידו יהיה תכלול נושא האקירלמיד והשפעתו על החקלאות. חמש שנים זה זמן לא מבוטל ואסור לנו להירדם בשמירה. צריכים להכין תכנית פעולה ולראות אם וכיצד נוכל לבצע התאמות. אנו גאים בהישג המשמעותי הזה, ואנו תקווה שגם בשאר הרגולציות נצליח להגיע להבנות דומות. ברצוני שוב להודות לח"כ יוני משריקי, יו"ר הוועדה, על שיתוף הפעולה והבנה עמוקה בחשיבות של ענף החקלאות והסכנה במעבר החוק במתכונתו הנוכחית.

23/06/2024

ועדת הבריאות המשיכה את עבודתה בנושא קידום הצעת חוק "הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (הרחבת אימוץ הדין האירופי, ייעול הליך האימוץ והסרת חסמים ביבוא מזון במסלול האירופי), התשפ"ד – 2024". בשני הדיונים שהתקיימו השבוע המשיכה הוועדה בהקראת הצעת החוק. הדיונים היו מאוד ארוכים וטכניים (ולעיתים אפילו משעממים) וכמעט ולא נגעו בנושאים הקשורים בחקלאות. ובכל זאת, יש חשיבות רבה לנוכחות שלנו בישיבות. ולכן, אני שב וקורא לכם לנסות ולעשות מאמץ ולשלב מדי פעם את הישיבה בוועדות בסדר יום שלכם. היום (ראשון) תתקיים ישיבה נוספת של הוועדה ובה יתחילו לעסוק ברגולציות שיש להם קשר ישיר ובלעדי לחקלאות, מדובר על רגולציה בנוגע לחומר שנקרא "אקרילמיד", שנוצר מגידולים שהמרכיב המרכזי שלהם הוא "עמילן" (תפו"א, תירס, חיטה ועוד). לא ברור מה הקשר של רגולציה זו להורדת יוקר המחיה, ייתכן שהיא אפילו תעלה את המחירים ולא הוכח עדין שהחומר שעליו מדובר פוגע בבריאות. אנחנו ננסה לשכנע את הוועדה להוצאי את הרגולציה הזאת מהחוק ולהשאיר את הדין הישראלי כפי שהוא.

16/06/2024

וועדת הבריאות המשיכה את עבודתה בנושא קידום הצעת חוק "הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (הרחבת אימוץ הדין האירופי, ייעול הליך האימוץ והסרת חסמים ביבוא מזון במסלול האירופי), התשפ"ד – 2024". בשני הדיונים שהתקיימו השבוע המשיכה הוועדה בהקראת הצעת החוק. הדיונים מאוד משפטיים וכביכול עדיין לא עוסקים בנושאים הקשורים לחקלאות גרידא, אך הממשקים העולים מדי פעם קשורים בחקלאות ולכן הנוכחות שלנו בדיונים חשובה מאוד. בדיונים ניתן לחוש את המתח הרב בין אנשי משרד הבריאות לאנשי משרד החקלאות. ישנם ויכוחים וחילוקי דעות בין המשרדים והנוכחות שלנו וההתערבות לטובת אנשי משרד החקלאות והחקלאות בכלל חשובה.. גם בשבוע הקרוב יתקיימו שני דיונים (היום וביום חמישי) כאשר ההקראה של החוק תגיע להקראה של הרגולציות והדרקטיבות הנוגעות לחקלאות נעדכן . בנוסף אנחנו מקיימים שיחות מחוץ לחדר הישיבות של הוועדה עם משרד הבריאות משרד האוצר ומשרד החקלאות בהנחיתו ובתמיכתו של יו"ר הוועדה הנמרץ ח"כ יוני משריקי מש"ס, במטרה להגיע להסכמות ובמטרה להקטין את הפערים בנינו, לפני שהחוק יגיע להצבעה בוועדה ולפני שהוא יחזור לדיון בממשלה.

09/06/2024

בשבוע החולף לא התקיימו ישיבות של ועדת הבריאות אבל התקיימו פגישות חשובות להמשך המאבק וגם ריכזנו את עמדות ההתאחדות ואת כל החומר הנלווה בחוברת. נפגשנו עם פרופ' אבי שמחון ראש המועצה הלאומית לכלכלה ואחד מהתומכים הגדולים של החוק. הגשנו לו את החוברת והתמקדנו בנקודות שמפריעות לנו במיוחד. הוא ואנשיו האזינו בקשב רב לדברים ואני מקווה שבמועצה הלאומית לכלכלה אף יקראו את החומר שהגשנו להם. נפגשנו גם עם חברת הכנסת מיכל וולדיגר, חברה בוועדת הבריאות. הייתה פגישה קצרה אך ממוקדת, בה הבהרנו לה את הנקודות הקריטיות. גם פרופ' טליה איינהורן נפגשה עם ח"כ וולדיגר, כך שחלק מהנקודות כבר היו למיכל ברורות. מיכל היא חברת סיעתו של שר האוצר, ואנו מקווים שהיא תוכל להסביר ולהעביר לו את המסרים שלנו בנוגע לחוק. בסוף השבוע שעבר קיימנו דיון מעקב במצב החוק של 'השולחן' שמלווה את הפעילות בעניין חוק זה שממשתתפים בו מנהלי ארגוני המגדלים וכן בכירים ממועצות הייצור .
היום (יום ראשון) מתחדשים הדיונים של ועדת בריאות וככל הנראה ידונו על התוספת השניה שנוגעת בחקלאות באופן ישיר. אני שב ומזכיר הנוכחות שלכם בדיונים חשובה!! אנא עשו מאמץ להגיע ולהראות נוכחות בדיונים בכנסת!

02/06/2024

גם בשבוע החולף השתתפנו בכנסת בוועדת הבריאות בדיונים על הצעת תיקון חוק הגנה על בריאות הציבור (האימוץ לתקינה אירופאית). במהלך הקראת החוק ביום שלישי האחרון טענה נציגת משרד הבריאות, שתכלית החוק אינה הורדת יוקר המחיה אלא שמירה על בריאות הציבור, דבר הנוגד את תכלית החוק כפי שנכתבה על ידי משרד הבריאות ושומט את הקרקע תחת טענות הממשלה לחשיבות החוק להורדת יוקר המחיה. הדיון בוועדה נמשך ביום חמישי והתמקד בהגדרות 'יבואן נאות'. נוסף על כך, קיימנו פגישה עם יו"ר ועדת הבריאות יוני משריקי מסיעת ש"ס, שמנהל את ועדת הבריאות בתבונה רבה עם חברי כנסת מהסיעות השונות, שחברים בוועדת הבריאות. יש להניח שבישיבות הקרובות של הוועדה יתקיים דיון על התוספת השניה לחוק שהיא המשמעותית מבחינתינו. הנוכחות שלכם בדיונים חשובה,  נבקש להגיע ולהראות נוכחות בדיונים בכנסת, גם אם לכאורה זה נראה לכם מיותר, מניסיון יש לזה השפעה רבה! ככל הנראה השבוע אין ישיבות והישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון ה־9 ביוני. חשוב שיראו שלחקלאים אכפת, ושאנחנו נלחמים נגד החוק.

לשמחתנו, פרופ' טליה איינהורן, עומדת לצידנו ומסייעת לנו רבות במאבק שלנו על החוק. טליה מקורבת לממשלה ומאוד מכבדים ומחשיבים את דעתה. טליה כתבה התייחסות מפורטת לחוק  ובהופעה מצויינת  בערוץ 14 דברה על החוק (לצפייה בראיון)

26/05/2024

ביום רביעי האחרון התקיימה ישיבה נוספת של ועדת הבריאות להמשך הדיון ברפורמה. אף שלכאורה נושא הדיון היה "יבואן נאות", נוכחנו עד כמה הנוכחות שלנו הכרחית בכל דיון. חברי הכנסת מעורים מאוד,  שאלו שאלות ונוכחותנו סייעה במענה מדויק והבנה עד כמה הנושא חשוב לחקלאות הישראלית. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים ויחד איתם קיימנו שיחת זום משותפת עם פנינה אורן, מנהלת שירות המזון הארצי במשרד הבריאות וצוותה. לצערנו שיחת הזום לא הייתה אפקטיבית והגענו בה, לצערי לטונים צורמים ומבלי להתקדם כלל.  נבקש מכל מי שיכול להגיע ולהראות נוכחות בדיונים בכנסת, גם אם לכאורה זה נראה לכם מיותר, מניסיון יש לזה השפעה רבה!!

בשבוע  שעבר התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב (ברסי). הפגישה התנהלה באוירה טובה. בישיבה הוצגו הטענות שלנו לגבי הרגולציות שנוגעות לחקלאות  והדרישה העיקרית שלנו: לדחות יישום חלק מהרגולציות שמשפיעות על החקלאות (הרגולציות שמסומניות בצהוב במצגת שפרסמנו) ולאפשר המשך החלת הדין הישראלי על מוצרי המזון המעובדים מייצור מקומי בתקופת הדחייה. נבקש בתקופה זו לבצע בדיקה של השפעת הרגולציות הנדחות על התעשיה והחקלאות. במסגרת השיחות הודגשה בעיית חוסר הוודאות שהחקלאות הישראלית נמצאת בה והוסבר למנכ"ל שאנחנו מתנגדים בתוקף לאשר קודם את החוק ורק לאחר מכן לבדוק את השפעותיו וכן שאין אנו יכולים  לקחת על עצמנו את האחריות של פתרון  ענייני רגולציה שלא נפתרו בעבר.

אנחנו דורשים לנהל את השיח בעניין שאריות חומרי הדברה ומזהמים במזון עם גורמי המקצוע במשרד החקלאות ובנוסף להוציא מהחוק מספר רגולציות שמאיימות לחסל את החקלאות ואת תעשיית המזון (הרגולציות שמסומניות באדום במצגת שפרסמנו).  בשיחה נחשפו שוב הפערים הגדולים בינינו לבין משרד הבריאות. הפנינו את אנשי משרד הבריאות לדון בפערים עם משרד החקלאות. למרות האווירה הטובה, הפגישה לצערנו הסתיימה ללא הסכמה,  אבל בר סימן טוב הבטיח שהם יתייחסו לבקשות שלנו ויחזירו לנו תשובה. כמו כן הוא הבטיח להתייחס למכתב ששלחנו בספטמבר 2023 אליו ולשר הבריאות דאז משה ארבל, שעד היום לא קיבלנו אליו שום התייחסות. המכתב רלוונטי היום  יותר מתמיד מאחר והוא ומציג עבודה שנעשתה עוד לפני שמשרד הבריאות התחיל בקידום החוק. אני רוצה שוב לציין את שיתוף הפעולה בין ארגוני החקלאים עם התאחדות התעשיינים, לטובת החקלאות, לטובת תעשיית עיבוד המזון ולטובת בטחון המזון של אזרחי ישראל.

19/05/2024

אנו מתקדמים, בעיקר בהסברה לפוליטיקאים, בלימוד הנושא לעומק וקביעת פגישות מקצועיות עם אנשי מקצוע ובעלי עניין. השבוע ד"ר זאב פייקובסקי, היועץ ששכרנו לנושא זה, הציג בפני המזכירות את החוק והשפעתו על החקלאות בישראל. ביום רביעי הקרוב בתשע בבוקר תתקיים ישיבה נוספת של ועדת הבריאות להמשך הדיון ברפורמה. מפה אנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע ולהראות נוכחות בדיונים בכנסת. גם אם לכאורה זה נראה לכם מיותר, יש לזה השפעה רבה! ופה אתם יכולים לסייע. בדיון שהיה לפני שבוע היה ברור שהנוכחות המרשימה שלנו בהחלט משפיעה על מקבלי ההחלטות ומראה שהנושא חשוב ושאנחנו לא מתכוונים לוותר ולהרפות.

12/05/2024

לאור ההשפעה שתיתכן לחוק זה על החלקאות הישראלית, אנו פועלים ללא לאות להסיר את הנושא מסדר היום החקלאי. השבוע התכנסה וועדת בריאות לישיבה ראשונה בה הציגו את החוק. בישיבה השתתפו שר הבריאות ומנכ"ל המשרד וכן מנכ"ל משרד החקלאות והצוות המקצועי הבכיר  של משרד החקלאות שעוסק בנושא זה. הדגשנו בישיבת הוועדה את האי ודאות הקיומית של ענף החקלאות בישראל, המתחזקת לאור החוק המוצע. פנינו בישיבה לחברי הכנסת לבטל את כל הסעיפים בחוק, שמהווים איום קיומי על החקלאות ולחילופין להתמקד בחיזוק החקלאות המקומית. ציינו כי ההתאחדות בחנה את ההשפעה של החוק יחד עם אנשי מקצוע ואלה מצאו 14 רגולציות שמשפיעות על החקלאות, ושאת חלקן יש לטל לאלתר כדי לאפשר קיומה של חקלאות ישראלית ולהבטיח את ביטחון המזון.

על פי הבדיקה שלנו הרפורמה הזו תביא לפגיעה קשה בייצור המקומי – חקלאות ותעשייה. הדגשנו בפני חברי הוועדה מה קרה עם רפורמות העבר – את הפגיעה הקשה בגידולי השום והזיתים לשמן והעובדה שכל הרפורמות שנעשו פגעו קשות בחקלאות ולא הורידו את יוקר המחיה .

כהכנה לישיבת הוועדה, ביום ד' נפגשתי עם יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי (ש"ס). מצאתי אצלו אוזן קשבת, אהדה והכרה בחשיבות החקלאות הישראלית. בפגישה עם ח״כ משריקי הסברתי על הפגמים שקיימים לתפיסתנו בחוק. אני מאמין שאנחנו מסוגלים להשפיע על חברי ועדת הבריאות להסכים לאשר את השינויים הדרושים. אנחנו נמשיך ונפעל בשיתוף פעולה של כלל המגזר החקלאי ככל יכולתנו, במטרה לצמצמם את הפגיעה של החוק בחקלאות הישראלית .

כחלק מהמאמצים שלנו בתחום, התאחדות חקלאי ישראל, כגוף המאגד את כלל הארגונים החקלאיים, שכרה את שירותיו של היועץ ד"ר זאב פייקובסקי כדי שיסייע לנו מבחינה מקצועית, ואכן השבוע התקיימה פגישה עם ד"ר זאב פייקובסקי בה הציג את ממצאי העבודה שבצע ואת הבעייתיות הרבה בכל המישורים, אם הרפורמה הזו תאושר בקריאה שניה ושלישית. 

בנוסף התקיימה גם פגישה עם הלובי החקלאי בה הצגנו את עמדת ההתאחדות ושיתפנו את  האירגונים במסרים העיקריים שלנו. במקביל אנו מנסים לפגוש את כלל חברי וועדת בריאות בכדי להסביר את עמדתנו ולהציג את הבעיות והפערים שקיימים בחוק המוצע לחקלאות המקומית. במקביל התקיימה גם פגישה עם הנהלת איגוד תעשיות המזון ועם הנהלת איגוד תעשיות הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים במטרה לפעול במשותף בנקודות שבהן יש לנו ולהם אינטרסים משותפים לביצוע שינויים בחוק .

16/04/2024

בעקבות אישור החוק בקריאה ראשונה, אנו נערכים לקראת הקריאות הבאות במטרה  לשנות את החוק. בשיחת "זום" עם מנהלי ארגוני המגדלים עדכנו והכנו את המשתתפים לקראת הבאות. בדעת ההתאחדות ביחד עם הארגונים הענפיים ומועצות היצור לשכור את שירותיו של יועץ חיצוני, מומחה לתקינה שיסייע להתאחדות בפן המקצועי. החוק אמור לעלות בוועדת הבריאות עם החזרה מהפגרה ועלינו להיות מוכנים.

09/04/2024

הממשלה וועדת השרים לחקיקה אישרו השבוע את חוק בריאות הציבור (מזון) שיזם והגיש  שר הבריאות ומשרדו, לפיו יורחב ויפושט מנגנון אימוץ הרגולציה האירופית במטרה להסיר עוד חסמי יבוא מזון לישראל מתוך מטרה להבטיח את בטיחות וביטחון המזון בישראל. החוק עבר ביום רביעי  שעבר בתמיכתם של 48 חברי כנסת, אל מול שניים שהתנגדו. לצערנו ההצעה הועברה בהליך מזורז לוועדת הבריאות בניהולו של ח"כ ת יוני משריקי.  המהלך נעשה על רקע פעילות משרד הבריאות, משרד רה״מ, משרד האוצר ומשרד הכלכלה להורדת יוקר המחיה ומתוך רצון לבצע הרמוניזציה של הרגולציה הישראלית עם זו האירופית.  העיקרון המוביל בפתיחת מסלול היבוא החדש הוא העברת האחריות לתקינות ובטיחות המזון על היבואן והעוסקים במזון בהתאם למקובל באירופה והקניית כלים ליבואן לביצוע תהליכים איכותיים לניהול סיכונים ובקרת איכות על מוצרי המזון המיובאים לישראל. אנו פועלים נגד הצעת החוק בכל כוח אפשרי במיוחד עם הלובי החקלאי. אם החוק יעבור בקריאה שניה ושלישית הדבר יהווה אסון  לחקלאות הישראלית.  אנו דורשים יחד עם הלובי החקלאי משרי הממשלה ומחברי הכנסת להחריג מהצעת החוק את החקלאות הישראלית מכל 24 התקנות והדירקטיבות בנוסח הבא "הוראות התקנות לא יחולו על פירות וירקות טריים ומעובדים, תוצרת חקלאית המיועדת לעיבוד (כולל חלב), בשר גולמי לסוגיו, דבש, ביצים טריות בקליפתן".

אנחנו דורשים לבטל את התקנות  שנמצאות  בתחום סמכותו שלשר החקלאות כגון :שאריות חומרי הדברה ,הגנת הצומח ונוכחות אקרילאמיד, וזאת לאור הפגיעה הצפויה בחקלאות הישראלית ובביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל, במיוחד לאחר אירועי ה-7 באוקטובר בה הוכיחה החקלאות הישראלית את חשיבותה.

04/04/2024

משרדי הכלכלה, הבריאות והאוצר מקדמים יוזמה לאמץ את התקינה האירופאית על מוצרי מזון בישראל ובכללם גם מוצרי חקלאות. מדובר ביוזמה שאמורה להיות הרסנית לחקלאות הישראלית כי נכללים בה 21 תקנים אירופאיים (כ"קופסה סגורה") שכנראה אין איש מלבד הוגי החוק שיודע מה יש בה ומה תהיינה ההשלכות  של אימוץ התקנים על הסיכונים לענפי החקלאות המקבילים בישראל. ההנהגה החקלאית פרסמה ביום חמישי את תגובתה, בה דרשה להחריג מהצעת החוק את המוצרים הנמצאים בתחום סמכותו של משרד החקלאות וזאת לאור הפגיעה הצפויה בחקלאות הישראלית, מבלי שנערכו קודם לכך תהליכים ודיונים בנושא ובמיוחד לאחר אירועי ה-7 באוקטובר בה הוכיחה החקלאות הישראלית את חשיבותה. שר החקלאות ,מנכ"ל משרד החקלאות והנהלת המשרד הודיעו שהם מתנגדים להצעת החוק ואנו תקווה שיחד נצליח  למנוע את אישור החוק ואת הפגיעה בביטחון המזון ובבריאות הציבור.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות