חג אביב שמח!

משק המים והשימוש במי קולחים, דוח שנתי 2024

השתתפנו ביחד עם נציגי 'מים לישראל' בישיבת הוועדה לביקורת המדינה בענין דו"ח מבקר המדינה שפורסם בתחילת השנה בנוגע לטיפול במי הקולחים. הדו"ח חושף כשלים רבים בטיפול בשפכים בישראל, שעלולים להוביל לנזק סביבתי ובריאותי חמור וקבע כי יש לפעול בהקדם לשיפור המצב ולוודא שמי הקולחים בישראל יהיו ראויים להשבה לחקלאות. הצגנו את עמדתינו וטענו שוב "שהמזהם" צריך לשלם את עלות טיהור המים, יש צורך לפתוח את המשק המים הסגור וחייבים להבין שמשק המים הישראלי מוביל בעולם בשימוש בהשבת מי קולחין ולכן חייבים להוריד את תעריפי מי הקולחין לשימוש חקלאי.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות