חג אביב שמח!

סיוע לחקלאים בעקבות התייקרות מי השפד"ן

55  קיבוצים ומושבים יחד עם התאחדות חקלאי ישראל וועדת הנגב הגישו עתירה  למתן צו על תנאי (הקליקו כאן לצפייה בעתירה), המורה לממשלה לבוא וליתן טעם, מדוע לא ייקבע, כי בגין כל עלייה ריאלית  של מחירי השפד"ן בשנים 2019 ואילך, יינתן סיוע לחקלאים, (צרכני מי השפד"ן) בהתאם לעקרונות הסכם 2006 והסכם 2018 . כב' השופטת ברק-ארז שקיבלה את העתירה קבעה, לפיה על המשיבים להגיש תגובתם לעתירה עד ליום 3.7.24.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות