חג אביב שמח!

האם הפחתת המכסים על יבוא פירות וירקות הובילה לירידה במחירי התוצרת הטרייה? דו"ח מיוחד של משרד החקלאות

משרד החקלאות פירסם בשבוע שעבר דו"ח מיוחד (לינק לדו"ח ולינק למצגת בנושא), שבודק את השינויים בהיקפי היבוא של פירות וירקות טריים לפני ואחרי הרפורמה בחקלאות ומדדי המחירים המרכזיים של מוצרים אלה.

לאחר הפחתת המכס הניכרת בשנים הקודמות, היקפי היבוא של ירקות עלו באופן משמעותי. במקביל נבחנו ממוצעי מדדי המחירים לצרכן של אותם המוצרים, ונראה שהם מציגים עלייה גבוהה משיעור עליית ממוצע מדד המחירים לצרכן.

מהסקירה עולה כי למרות הורדת המכסים והגידול בכמויות הירקות המיובאים – לא נצפתה מגמת ירידה במדדי המחירים הרלוונטיים.  כמו כן, התחדדה העובדה כי הגדלת היבוא אינה מהווה פתרון קסם להורדת מחירים. בנוסף הממצאים מחזקים את  עמדת גורמי המקצוע במשרד החקלאות, כי התמיכות הישירות נחוצות לשמירה על חוסנה של החקלאות המקומית. הורדת מכסים שאינה מלווה באופן זהיר,  עלולה להוביל לקריסת ענפים שלמים, כפי שקרה לשום הישראלי.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות