חג אביב שמח!

שיקום חבל תקומה

ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לשיקום ופיתוח כלכלי של חבל תקומה, בראשות ח"כ אלון שוסטר, התכנסה ביום שלישי  לדון בהתקדמות של שיקום חבל תקומה. אסף יצחקי, מנהל תחום החקלאות והתיירות במנהלת תקומה סיפר על התכנית חומש שהכינו במנהלת תקומה והסביר על מרכיבי התוכנית שכוללים: חדשנות וטכנולוגיה, פיתוח הדור הצעיר של החקלאות, השקעות ההון בתכניות חקלאיות, הקלה בהסדרי מקרקעין וטיפול מקיף בתשתיות החקלאות.  לצד זאת המנהלת מתכוונת להקים מערך הדרכה ומו"פ יישומי שיסייע לחקלאים. יו"ר הוועדה, ח"כ אלון שוסטר ציין שצריכים להתייחס גם  ליישובים הצמודים לחבל תקומה, כי גם הם בבעיה כלכלית קשה. קראנו במסגרת הדיון להוציא מחוק הגנה על בריאות הציבור את הרגולציות שמאיימות לחסל חלק גדול מהחקלאות בחבל תקומה (תפו"א ,גזר,חיטה ועוד) וכן דרשנו להוריד את מחיר מי השפד"ן ל-1 ₪ למ"ק ולהוריד את עלויות העסקה של עובדים זרים.

יו"ר הועדה סיכם את הדיון: "הפיילוט שנעשה נכון במימד הכלל ארצי, כלומר מה שקורה בחבל תקומה נכון לכלל מדינת ישראל. גם מבחינת מימד הזמן התוכנית הזו חשובה. זו תוכנית שקצובה בחמש שנים ומן הראוי שזה מה שייעשה גם בהמשך. אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה בכל העשורים הבאים. הוועדה מצפה מהממשלה להכריע את הרחבת יישובי חבל תקומה מעבר ל-7 קילומטרים. משרדי החקלאות האוצר ומנהלת תקומה נקראים למצוא את הדרך לשילוב חקלאי היישובים צמודי העוטף בתקצוב ישיר של המועצות ובהחלטות מקומיות על פי החוק. האוצר ומנהלת תקומה מתבקשים למצוא פיתרון לערך של כינון בנושא פיצויים על נזקים ישירים לחקלאות. האוצר והחקלאות מתבקשים למצוא דרך להוריד את מחירי התשומות (מים לחקלאות ועבודה ). אנחנו מצטרפים לקריאה למזער את הפגיעה בקרקע חקלאית. אנחנו נושאים מכאן דרישה מממשלת ישראל להקים את המערך הזה עבור אחינו בצפון".

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות