חג אביב שמח!

דיונים בכנסת השבוע (07/04/24)

בשבוע שעבר השתתפנו במספר דיונים בוועדות השונות במשכן הכנסת במגוון נושאים:

  1. הוועדה לעובדים זרים – הוועדה  קיימה ישיבה בה השתתפו שר הפנים הרב משה ארבל  וראש רשות ההגירה מר איל סיסו והציגו את פעילות משרד הפנים בתחום העובדים הזרים והעובדים הפלשתינאים (שעדין אסורה כניסתם למדינת ישראל). השר, ראש רשות ההגירה ומנהל המינהל לעובדים זרים, מר משה נקש הציגו את הפעילות שנעשית עם משרד החוץ לחתימה על הסכמים בילטרליים נוספים. יש סיכויים טובים שכבר בחודש הנוכחי ייחתם הסכם עם קמבודיה . בעניין זה ביקשנו שוב, בגיבוי מלא של יו"ר הוועדה לעובדים זרים ח"כ אליהו רביבו לערב אותנו בתהליך קבלת העובדים., כמו כן  העלינו שוב את בקשתינו לפתוח מכסה חדשה של עובדים זרים במסלול הפרטי לאחר שתסתיים המכסה הקיימת של 5,000 עובדים, וזאת עד שניתן יהיה למלא את כל מכסת העובדים הזרים שאושרה ע"י הממשלה באמצעות הסכמים בילטרליים. השר וראש רשות ההגירה הודיעו שהם בוחנים בקשה זו ברוח חיובית.
  2. וועדת הכספים אישרה את הארכת תקנות הפיצוי לעסקים בצפון הארץ לחודשים ינואר פברואר  – חברי הוועדה התלבטו ממושכות האם לאשר את מתווה הפיצויים לאור העובדה שישנם ישובים שיצאו מגדר הזכאות לחלק ממסלולי הפיצוי, בעקבות שינוי הגדרתם בקריטריונים הנשענים על נתוני פיקוד העורף ופיקוד צפון. לבסוף, נוכח הרצון שלא לפגוע בעסקים הרבים שממתינים ארוכות לפיצויים, הוחלט לאשר את המתווה, בכפוף להתחייבות של אנשי האוצר ורשות המיסים לעשות כל שביכולתם על מנת למצות את הזכאות המרבית כלפי כלל הישובים, ולחזור לוועדה בשבוע הבא עם הממצאים. התקנות מעגנות את הארכת מתווה הפיצויים לצפון הארץ, כך שיחול גם בחודשים ינואר ובפברואר 2024. במסגרת התקנות, יישובי קווי העימות בצפון יהיו זכאים לאותה מסגרת פיצוי מוגדלת שחלה לגביהם עד סוף חודש דצמבר, קרי פיצוי מלא במסגרת מסלול מחזורי העסקים. יישובי רמת הגולן יהיו זכאים לפיצוי מלא בתחומי תיירות והחקלאות, בהתאם למסלול האדום. בנוסף בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה לאחרונה, יינתן באזור זה מענק הוצאות קבועות לתחומים שאינם בגדר תחומים אלה.

    לאור שינויים בקריטריונים של פיקוד צפון ופיקוד העורף (המצאות כוחות צבא ביישוב, הימצאות סוללות ארטילריה, סגירת והגבלת צרי תנועה) החליטה רשות המיסים להוסיף מספר ישובים, אשר בהם גדלה הפעילות הצבאית לרשימת הזכאיים לפיצוי במסגרת מסלול מחזורים מלא, ולהוריד חלק מהישובים מאחר והפעילות הצטמצמה  בחודשים ינואר פברואר בהשוואה לחודשים שקדמו להם. לצד כך, ישובים שיצאו מגדר הגבלות אלה, נכללים בתקנות כיישובי ספר, כך שעסקים , שהופסקה פעילותם, ובעיקר עסקי חקלאות או תיירות, יהיו זכאים לפיצוי בהתאם למסלול האדום.
  3. הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל – הוועדה בראשות ח"כ יצחק קוריזר דנה בנושא ההתנדבות והירידה במימון הממשלתי של ההתנדבות בחקלאות. בדיון שהתקיים הוצגה התרומה הגדולה מאוד לחקלאות של פעילות ההתנדבות לחקלאות החל מה-7.10 וכן התרומה הגדולה של ההתנדבות להזדהות של אזרחי מדינת ישראל עם החקלאות, כל הארגונים (כולל ההתאחדות) ובכלל זה  ארגוני ההתנדבות ציינו לטובה והודו למשרד החקלאות על  פעילותו  בנושא זה ויצאו בקריאה למשרד האוצר לשחרר את המימון שאושר לשנת 2023 שעמד על 50 מיליון ₪ (מתוכו נוצלו עד כה כ-22 מיליון ₪) וכן לאשר תקציב לשנת 2024 בהיקף דומה לתקציב שאושר בשנת 2023 בניגוד לתקציב שאושר של 20 מיליון ₪  בלבד.

    בנוסף קוראת הוועדה להכין תכנית לאומית להתנדבות בחקלאות בעת שלום ובעת מלחמה, דבר שלא קיים היום. אנחנו מודים ליו"ר הוועדה ולחברי הוועדה החשובה הזאת על עבודתם המסורה לחיזוק החקלאות בנגב ובגליל במיוחד  בעת הזאת.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות