חג אביב שמח!

הגשנו את ההערות של ההתאחדות לקול קורא ליבוא יין

השבוע הגשנו את ההערות של ההתאחדות לקול קורא שפורסם ע"י משרד הכלכלה. עיקרי ההערות שלנו הן:התנגדות תקיפה לטיוטת הנוהל המוצע: התשתית העובדתית המוצגת בטיוטה אינה נכונה; לא קיים מחסור בייצור ענבי יין בישראל עבור תעשיית היין המקומית. קבלת הנוהל המוצע תגרום לפגיעה קשה במגדלי גפן יין אשר נטעו כרמים תוך הסתמכות על המצב הקיים. השינוי הרגולטורי מתעלם לחלוטין מהשפעתו עליהם שצפויה לפגוע קשות בענף חשוב זה ואולי להביא להכחדתו, כפי שקרה עם 400,000 עצי זית שנעקרו ועם ענף השום שכמעט חוסל. הנוהל לא נועד, כמוצהר בו, לתת מענה למחסור בחומר גלם, אלא נועד לאפשר יבוא יין בצוברים והעברתו לשיווק בבקבוקים כשהוא מהול ביין מתוצרת ישראלית. השינוי המוצע יגרום להצפת השוק ביין זול ונחות, אשר יימכר לצרכן כיין איכותי מבית הייצור של יקב ישראלי, ובכך ייפתח פתח רחב בחסות החוק להטעיית הצרכן הישראלי, ולפגיעה במוניטין הטוב של ענף גידול ענבי יין ושל תעשיית היין הישראלי.  בניגוד לנאמר, משרד החקלאות לא נתן הסכמתו לשינוי המוצע וכך גם  מועצת גפן היין, שלא בקשה את הקול קורא ולא נתנה את הסכמתה אליו. אנחנו תקווה שמשרד הכלכלה יתחשב בהערות של ההתאחדות ושל הגופים הנוספים ויבטל את הקול קורא.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות