קיץ בטוח עם בשורות טובות!

הנעת התהליך של ביטחון מזון

ביום ראשון שעבר התקיימה ישיבה עם אורי צוק בר (סמנכ"ל אסטרטגיה במשרד החקלאות) ויעל קחל, בנושא ביטחון מזון. לאחר דיון מעמיק בנושא בשולחן הממשלה הוחלט להטיל על משרד החקלאות להוביל את נושא בטחון המזון. בהתאם להחלטת ראש המל"ל, משרד החקלאות הכין הצעת "מחליטים", ובמסגרתה בין השאר לשנות את שם המשרד, ל'משרד החקלאות וביטחון המזון', ובנוסף להטיל על משרד החקלאות ובטחון המזון לגבש תכנית לאומית בנושא"ביטחון מזון למדינת ישראל" ולהביא את התכנית לאישור הממשלה בתוך 180 ימים.  ההכנות והדיונים בנושא יהיו במסגרת של שולחנות עגולים ואנו נשתלב בהם.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות