קיץ בטוח עם בשורות טובות!

פיצויים במסלולים "הוורודים"

בשעה טובה חלה התקדמות והגענו להסכמות בנושא המסלולים "הוורודים" בירקות חממה (עגבניה, מלפפון, פלפל, חציל וקישוא). לצערנו נאלצו המגדלים (וגם אנחנו) להסכים תחת מחאה לתקרה על בסיס השוואת מחזורים בתוספת מקדם של 135% (ההצעה הראשונית הייתה 130% לה התנגדנו בתוקף). חשוב להדגיש, בהתאם לסעיף שנכלל בהסכם שנחתם, התקרה עליה סוכם  בהסכם הזה,  לא תחול  על המתווים "הוורודים" בענפים האחרים שלגביהם עדיין אין סיכום. . התקרה האמורה מתייחסת לפער בין מחזור עסקאות בעונה הקודמת מוכפל ב- 135% בניכוי המחזור הממוצע בתקופת הפיצוי. תקופת הבסיס תהיה עונת 2021/2022 או 2022/23 (הגבוהה מבניהם). המחזור השנתי יחולק ב 12 חודשים ויקבע חודש מחזור ממוצע לקביעת תקרה. תקופת הפיצוי לעניין בחינת התקרה  תהייה בהתאם למחזור בפועל. אנו תקווה שהחתימה בפועל של הסיכום תהיה ממש בימים אלה ושנוכל להמשיך להתקדם לגידולים האחרים (מטעים, פרדסים, גידולים שדה, ענף החלב, ענף הפטם, ענף הדבש), שמחכים גם כן למתווים במסלולים הוורודים.
הסיכום  הובא לדיון השבוע  בשולחן הפיצויים של ההתאחדות, אשר בו חברים  כל מנהלי הענפים הרלוונטיים, ובמסגרתו אנו מגבשים את המדיניות של ההתאחדות בנושא הפיצויים לחקלאים בגין נזקי המלחמה .  בסיומו של הדיון בשולחן הפיצויים הוחלט פה אחד לאשר את הסיכום ולאשר את המדיניות של ההתאחדות בדבר המסלול הנורמטיבי.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות