קיץ בטוח עם בשורות טובות!

שינוי חוק המים בדבר הפחתת תעריפי המים על סוגיהם השונים

בשעה טובה הונחה השבוע הצעת חוק לתיקון חוק המים, בחתימתם של  חברי כנסת מכל סיעות הבית (משה גפני, אלון שוסטר, ששון גואטה, מטי הרכבי, ינון אזולאי, נעמה לזימי, קטי שטרית, אליהו ברוכי, יצחק קרויזר, אלי דלל ושלום דנינו). הצעת החוק דנה בכללים לקביעת מחיר המים, ובינתיים עד שהכללים יאושרו  מחירי המים המוצעים:

  1.   שקל למים מהשפד"ן,
  2. 1.3 ₪ לקוב באזור נעדר חלופה.
  3. קביעת מחיר מים קבוע למים שפירים.

 וקביעה שאופן חישוב עלות הפקת מים מושבים לחקלאות תהיה בהפחתת עלות הטיפול השלישוני והעלויות החלופיות הנחסכות, לרבות עלויות ההולכה.  אנחנו פועלים שהצעת החוק תאושר בהקדם ע"י נשיאות הכנסת ותועבר לדיון ואישור  בהתאם למסלול שקבוע  בתקנות הכנסת  לאישור הצעת חוק. אנחנו מודים לחברי הכנסת שנרתמו להוביל את הצעת החוק שמטרתה להוזיל גורם ייצור מרכזי שאין לא חלופה, בכדי לשפר את כושר התחרות של חקלאות הצומח של מדינת ישראל.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות