חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

סיור עם הוועדה הבין משרדית בנושא קביעת ההוצאות המותרות לניכוי בגין מגורי עובדים זרים

ביום חמישי שעבר סיירנו בקבוצת יבנה וביישוב גני טל יחד עם אנשי הוועדה שבוחנת את נושא הניכויים המותרים מהשכר של העובדים הזרים בהתאם להחלטת הממשלה מיולי 2023. בסיור השתתפו נציגים מרשות האוכלוסין וממשרד העבודה. קיבלנו כבר מועד לפרסום ההמלצות של הוועדה (תחילת אפריל). המסקנות יוצגו תחילה בוועדה לעובדים זרים ואחר כך יועברו לשר העבודה. אנו תקווה שהחלטות הוועדה יהיו הוגנות ומציאותיות ביחס לעלויות בפועל שהחקלאים משלמים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות