קיץ בטוח עם בשורות טובות!

פגישה עם מנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא

ביום ראשון שעבר התקיימה ישיבה עם מנכ"ל משרד החקלאות מר אורן לביא, שבה השתתפו המדענית הראשית של משרד החקלאות ד"ר מיכל לוי, אורי דורמן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אילנה דרור, כלכלנית ההתאחדות, יעקב בכר יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים, ויענקלה מוסקוביץ מנהל מו"פ רמת נגב. בישיבה דנו בדרכי הפעולה האפשריים למול הקיצוץ בתקציבים של המו"פים האזוריים ומכון וולקני, וכן בדבר הקיצוץ הגדול בתקציב הכולל של משרד החקלאות בהשוואה ליתר משרדי הממשלה. סוכם על שיתוף פעולה שבמסגרתו נפעיל לחץ על משרד האוצר כדי להסביר להם את החשיבות של השקעה במחקר ופיתוח יישומי וכן את הצורך הגדול בהשקעות בצמיחת החקלאות במטרה לחזק את הייצור המקומי ובמטרה לשנות את ההחלטה. נושא נוסף שעלה בישיבה היה מחיר המים ודרכי הפעולה להורדת המחיר. סוכם שנמשיך לשתף פעולה בכדי לנסות ולהביא למצב של וודאות בנושא מחירי המים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות