קיץ בטוח עם בשורות טובות!

מתווה תעריפי היעד של מים לחקלאות

בחודש שעבר כזכור, קיבלנו הצעה מרשות המים בדבר מתווה תעריפי היעד של מים לחקלאות, לאחר דיונים שקיימנו ביחד עם "מים לישראל" ושולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים, השבנו השבוע לרשות המים שהמגזר החקלאי לא מקבל את הצעתם והפצרנו ברשות המים, שוב, לאמץ חשיבה שונה בדבר תעריפי המים לחקלאות שמותאמת למציאות המשתנה ,ליכולת ולצרכים של חקלאות הצומח בעולם תחרותי.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות