חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

סגירת מועצת הבשר

ביום ראשון שעבר התקיימה ישיבה שבה הוחלט על פירוק מרצון של מועצת הבשר. מועצת הבשר הייתה מועצה לא פעילה בעשרים השנים האחרונות. מטרות המועצה כללו בין השאר: קידום הרמה המקצועית של ענפי הבקר והצאן לבשר, ארגון שיתוף פעולה בין מגדלים למשווקים לוויסות השוק, קיום קרן להבטחת מחירי מינימום, רכישת עודפי בקר וצאן ולשווקם, עידוד שיתוף פעולה בנושאים של איכות, סיווג, טיפול נאות, תנאים סניטריים וצמצום פערי תיווך, קידום פעולות הסברה על חשיבות הבשר בתזונה ועידוד הגברת הצריכה ולארגן ניצול יעיל של תוצרת לוואי. רובם של המטרות הללו כבר לא רלוונטיות ואין חקיקה המעגנת את מטרות המועצה.  בשלושים שנה האחרונות (משנת 1994) המועצה פועלת במסגרת  מועצת החלב, ואין לה ולו עובד אחד. משנת 1997 קיים במועצת החלב שולחן "מגדלי בקר לבשר" עם מטרות דומות למטרות של מועצת הבשר, ולמעשה עם הקמת השולחן מועצת הבשר חדלה מלפעול. ולכן, בלב לא קל, הצבענו יחד עם שאר חברי הנהלת המועצה על פירוק המועצה וסגירתה. אנו מקווים שענף הבשר (הן הבקר והן הצאן) ימשיכו להתפתח במסגרת שולחן המגדלים במועצת החלב. אנו נמשיך להיות שותפים בהתנהלות השולחן. חשוב לנו להדגיש,  ההחלטה על פירוק המועצה "לייצור ושיווק של בקר וצאן לבשר" הייתה עניינית ואינה מרמזת כהוא זה על היחס של ההתאחדות לגבי מועצות ייצור האחרות.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות