קיץ בטוח עם בשורות טובות!

תקנות ענף הלול

ביום שני שעבר התקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון בדבר תקנות לפיצוי מגדלים בענף ההטלה, שמעוניינים להפסיק לגדל ולסגור את הלולים בהמשך להסכם שהענף חתם בשנת 2022 עם הממשלה. התקנות הובאו לאישור ע"י משרד החקלאות ומשרד האוצר, למרות שלא הייתה הסכמה מלאה עליהן מצד נציגי המגדלים. הישיבה הייתה סוערת ובמהלכה התעוררו לא מעט מחלוקות עם משרדי הממשלה, כאשר המחלוקת העיקרית הייתה בנוגע לסכום הפיצוי לביצה שבמכסה למגדלים וותיקים המעוניינים לצאת מהענף. נציגי ארגון מגדלי עופות הדגישו כי יש להנהיג  בענף ההטלה מדיניות של צמיחה ופיתוח ולא מדיניות המעודדת  סגירה וחיסול של לולים למטילות, במיוחד בתקופה בה מרבית המגדלים והלולים נמצאים בישובים שפרוסים לאורך הגבול עם לבנון וקיים איום על בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל. הוועדה החליטה לאשר את התקנות אך לאחר מכן ביקש יו"ר הוועדה ח"כ ביטן לבצע שינוי ולהעלות את  סכום הפיצוי לביצה למגדלים הוותיקים. הבקשה  לא נתקבלה ע"י נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות