חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

עובדים זרים

טרם פורסם הקול קורא הנוסף לעובדים זרים חלף פלשתינאים , שאמור היה לצאת השבוע. זהו הקול הקורא השני, שצריך לתת מענה לחקלאים שלא הספיקו לענות לקול קורא הקודם, עקב לוחות הזמנים הצפופים שנתנו עם פרסומו (במטרה לזרז את גיוס העובדים הזרים). אנו מאמינים שהוא יפורסם בטווח זמן הקרוב ונפיץ אותו לכשיתקבל.  בסוף השבוע פורסם הקול קורא לחקלאים שהגדילו את שטחיהם בין השנים 2023-2020. את הבקשה אפשר להגיש עד ה-9 במרץ 2024 באמצעות הקלקה כאן .

אנחנו מקווים שבתחילת השבוע תפורסם ע"י רשות האוכלוסין ההקצאה של העובדים הזרים "חלף פלשתינאים" בהתאם לקול קורא הראשון שהתפרסם .

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות