חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים

ביום ראשון שעבר התקיימה ישיבה ברשות המים. בישיבה השתתפו נציגי המדינה (רשות המים, משרד האוצר ומשרד החקלאות) נציגי האזורים, נציגי מים לישראל ואנחנו. זאבי אחיפז הציג את הצעת המדינה. ההצעה כפי שהוצגה לא מספקת, בלשון המעטה, וישנם פערים רבין ביננו לבין המדינה. קבלנו בסוף שבוע שעבר את ההצעה של רשות המים  – נבחן אותה לעומק ונגיב. במקביל אנו נערכים ובוחנים פניה לאפיק החקיקה (תיקון 28). במסגרת זאת, לקראת יישום תהליך החקיקה או לחילופין קידום הצעת "מחליטים" ע"י הממשלה, התקיימה ביום חמישי ישיבה עם שר החקלאות שהייתה ברוח חיובית ובה סיכמנו על המתווה להמשך הטיפול בנושא זה בהובלתו לשר החקלאות. חשוב לחזור ולהזכיר את הדרישות שלנו  – הפחתת מחיר המים בשפד"ן ל-1 שקל למ"ק, הפחתת מחיר המים באזורים נעדרי החלופה וקו העימות ל-1.3 שקל למ"ק והקפאת יתר מחירי המים על סוגיהם השונים למשך שנתיים. אנו חוזרים ומדגישים שדרישה זו נתמכת על ידי כלל המגזר החקלאי ומוסכמת גם על הנהלת משרד החקלאות.אנחנו מודים לשר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אבי דיכטר על עמידתו האיתנה בראש המגזר החקלאי במדינת ישראל ועשייתו הרבה לקידום הצמיחה והפיתוח של החקלאות במדינת ישראל לטובת בטחון המזון של אזרחיה.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות