חג אביב שמח!

ישיבה של ועדת הכספים דנה בהעלאת המכס על מוצרי חקלאות לתעשייה

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה של ועדת הכספים, שדנה בהעלאת המכס על מוצרי חקלאות לתעשייה ובהשלכות של הכוונה לסגור את מפעל "פרי הגליל" בחצור הגלילית. הצגנו בישיבה את דרישתנו החוזרת ונשנית להעלות את המכס על מוצרי חקלאות לתעשייה בהתאם להבנות שהיו בין משרד האוצר לבין משרד החקלאות. נוסף על כך, הצגנו את ההשפעה שעלולה להיות לסגירת מפעל "פרי הגליל" על חקלאות הגד"ש ועל אספקת המזון של הירקות הקפואים והמשומרים. נציגי האוצר ומשרד הכלכלה המשיכו להתנגד להעלאת המכס, בניגוד לדעת משרד החקלאות ולמרות פניותיו של יו"ר וועדת הכספים ופניות חברי וועדת הכספים אליהם. יו"ר הוועדה הודיע בסיום הדיון שהנושא יחזור לסדר היום של הוועדה בזמן הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2024.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות