חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים

ביום שלישי שעבר (30/01/2024) התקיימה ישיבת המשך (מחודש נובמבר)  של ועדת כספים בנושא  עליית מחירהמים לחקלאות. בוועדה הציג ח"כ אלון שוסטר, ראש הלובי החקלאי בכנסת את דרישתנו להפחתת מחיר המים בשפד"ן ל-1 ₪ למ"ק, את הפחתת מחיר המים באזורים נעדרי החלופה וקו העימות ל-1.3 ₪ למ"ק והקפאת יתר מחירי המים על סוגיהם השונים למשך שנתיים. דרישה זו נתמכת על ידי כלל המגזר החקלאי ומוסכמת על הנהלת משרד החקלאות, בהתאם להודעה ד"ר אסף לוי סמנכ"ל, גורמי יצור ושר החקלאות, שעושה עבודה רבה בנושא זה,
מנהל רשות המים הציג את עמדת רשות המים, לפיה יוקפא מחיר המים לשנה, שבעקבותיה יועלו המחירים בצורה משמעותית או  מדורגת.  נציג האוצר טען בדיון שאין צורך בכלל לדון ולפיכך אין להם גם תוכנית לנושא. היום (ראשון) מתקיימת ישיבה עם כל הנציגים (משרד החקלאות, האוצר ורשות המים). חבר כנסת אלון שוסטר מגיע ל"פקח" על הנעשה. אין לנו ציפיות גדולות מהישיבה ואנחנו מקווים שרשות המים ומשרד האוצר יציעו פתרון ברוח הדרישה שלנו וברוח הדברים שנאמרו ע"י חברי הכנסת שהשתתפו בישיבה.
את הדיון בישיבה סיכם ח"כ ינון  אזולאי מסיעת ש"ס שניהל את הדיון בכישרון רב תוך תמיכה גדולה בחקלאות  כך: "במידה ותתקבל בשבוע הבא הצעה שמקובלת על החקלאים אז הוועדה תצטרף אליה, ובמידה ולא, אז קיימות שתי אפשרויות ליישום הדרישה של החקלאים: 1. באמצעות חקיקה 2.באמצעות הצעת "מחליטים" שיגיש שר החקלאות לממשלה. אנחנו מודים לחברי הכנסת הרבים שתומכים בנו במאבק צודק זה  שאותו מובילים שר החקלאות ח"כ אבי דיכטר ,ח"כ משה גפני , וחברי הלובי החקלאי בכנסת בראשותם של ח"כ אלון שוסטר וח"כ רם בן ברק.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות