חג אביב שמח!

פיצויים

לצערנו קצב הדיונים בעניין המתווים "הוורודים"  מתקדם בקצב מאוד איטי, כתוצאה מעומס העבודה המוטל על  אנשי מס רכוש. הצוות המקצועי של ההתאחדות (בועז סופר ואילנה) עושה מאמצים להגביר את הקצב וכבר מחר ייפגש פעם נוספת לקדם את המתווה של ענף הירקות ובהמשך את המתווים לענפי המטעים וההדרים.
 בפגישות בין אנשי משרד החקלאות, אנשי מס רכוש ונציגי החקלאים עלתה סוגיית המקדמות, תוך שאלה מדוע חקלאים לא קיבלו את המקדמות בשיעור שהובטח על ידי מס רכוש.  מבירור עולה כי אנשי מס רכוש לא יודעים לזהות בזמן הגשת התביעות את התביעות של החקלאים, ולכן הן מחשבים את המקדמה לפי שיעור המקדמות הכללי ולא בהתאם למקדמות שנקבעו לענף החקלאות.  סיכמנו עם מס רכוש כי נייצר אפשרות לעוסקים לדווח על תביעתם כ״עוסק חקלאי״ ונעביר זאת במרוכז למס רכוש. בכך תמנע הטרחה של החקלאים לפנות ישירות למס רכוש ונעשה מאמץ לסייע במקרה זה. מצורף קישור פשוט למילוי. מס רכוש יקבלו את הקובץ ויפעלו להשלמת המקדמות כנדרש https://forms.gle/5dGjtcivUNkpKfdV8

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות