חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים

ביום חמישי התקיימה ישיבה אצל שר החקלאות בנושא  "מתווה אסטרטגי של מים לחקלאות מהזווית החקלאית". בפגישה נציגי החקלאים (נציגי מים לישראל, נציגי ההתאחדות חקלאי ישראל והתאחדות האיכרים ונציגי האזורים) הציגו לשר ולהנהלת המשרד את הצעתם למדיניות מחירי מים שפירים וקולחין לחקלאות לשנים הקרובות . מצאנו  אצל השר ואצל הנהלת  המשרד אוזן קשבת ורצון לפעול בנושא זה במסגרת מדיניות משותפת. אנחנו  מקווים שנוכל להיות בהמשך אנשי בשורות בתחום חשוב זה. במקביל לפעילות שיקיים השר בעניין זה ובמקביל לפעילותינו ,אנחנו מקווים שתתקיים בהקדם ישיבה של וועדת כספים בנושא זה בהמשך לדיון שהתקיים לפני קרוב לחודשיים.          

משרד החקלאות פירסם  קול קורא להערות הציבור לנוהל לחלוקה של 52 מיליון ₪ שאושר למשרד החקלאות  עבור תמיכה בשימוש במים מושבים כולל שפד"ן  בשנת 2023. אנו מקווים שחלוקת התמיכה לחקלאים  תתבצע  במהרה.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות