חג אביב שמח!

תקציב המדינה 2024

באמצע שבוע שעבר, פורסמה הצעת תקציב המדינה לשנת 2024. נדהמנו לקרוא על כוונת  משרד האוצר לשנות את מבנה משרד החקלאות ולקצץ כמיליארד ₪ מתקציב המשרד. השינויים שהוצעו היו מסגירת מחוזות המשרד וקיצוץ בשירותי ההדרכה והמקצוע (שה"מ). וכלה, בהעברת שירותי הגנת הצומח והשירותים הווטרינרים למשרד הכלכלה וקיצוץ בתקציב של מחקר ופיתוח. עם קבלת ההצעה נרתמנו ופעלנו ציבורית ותקשורתית לבטל את השינויים ולשמחתנו שר החקלאות נאבק והצליח לשנות את המצב, ובהצעה המחודשת שהוגשה במוצאי שבת בוטלו השינויים המבניים, אולם עדיין הקיצוץ בתקציב המשרד משמעותי. אנו תומכים בשר החקלאות ומקווים שבעת הזו משרד האוצר יסייע בשיקום החקלאות ולא בהריסתה!

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות