חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים

בישיבת המזכירות שהתקיימה בשבוע שעבר המזכירות אישרה את המתווה המוצע:  הפחתת מחיר מי השפד"ן ל- 1 ₪ לקוב מים,  והפחתה של מחיר מים באזור נעדר חלופה ל- 1.3 ₪ לקוב מים והקפאה של מחיר המים השפירים בשאר אזורי הארץ. המזכירות אישרה ברב קולות את המתווה. 

כעת, אנו נערכים לישיבת (מעקב) המשך, בוועדת הכספים בה ידונו (שוב) במחיר המים לחקלאות.

בנוסף, ביום חמישי הקרוב, אמורה להתקיים אצל שר החקלאות ח"כ אבי דיכטר ישיבה בנושא "מתווה אסטרטגי של מים לחקלאות מהזווית החקלאית". אנו נערכים לישיבה ומקווים שנהיה אנשי בשורות.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות