קיץ בטוח עם בשורות טובות!

פיצויים

הצוות המקצועי של ההתאחדות (בועז סופר ואילנה) נפגש יחד עם צוות משרד החקלאות (אורי צוק בר, מועמר חאג' יחיא וחגי שניר) ואנשי מס רכוש (רמי יצקן, אורן וצמרת). לאור פרישתו של צביקה כהן עסקה הישיבה ביישור קו בין כל הגורמים, באשר לכל אחד מהענפים בצומח ובחי שנפגעו מהמלחמה וכן הוצג לאנשי מס רכוש  המתווה הכללי, אשר הוצג בעבר בשולחן הפיצויים של התאחדות חקלאי ישראל.  בנוסף נעשה ניסיון  להגיע להסכמות בעניין מתווה הפיצויים  לעגבניות יחד עם אורן ברנע מארגון מגדלי הירקות. הצוות לא הגיע להסכמות עם מס רכוש בנושא זה וקיימים עדיין פערים מקצועיים במספר נושאים. נעשה מאמץ לקבוע סידרת פגישות עם מס רכוש בכדי לקדם את אישור המתווים "הוורודים" מהר ככל שניתן.  מבקשים מכולם להתאזר בעוד קצת סבלנות ובינתיים אנחנו ממליצים למי שנתקל בקשיים תזרימיים לקחת מקדמות ע"ח הפיצוי.

וועדת הכספים דנה השבוע בהארכת תקנות הפיצויים לחודשים נובמבר ודצמבר, לאחר ששר האוצר הודיע לוועדה שהוא מבקש להאריך את התקנות. ביום ד' פורסמה הטיוטה של התקנות לחודשים הנ"ל ובשבוע הבא תתקיים סידרת דיונים בעניין זה בוועדת כספים.

אנחנו בודקים האם נעשו שינויים בתקנות המוארכות בכל הקשור למתווי הפיצוי בחקלאות.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות