חג אביב שמח!

בחינת הניכויים עבור עובדים זרים

נבקש להביא לידיעתכם כי בעקבות מאמצינו החליטה הממשלה ביולי 2023 על מינוי וועדה ממשלתית לבחינת סכום הניכויים המותר לניכוי מעובדים זרים עבור מגורים והוצאות נלוות למגורים.

הסכום המותר לניכוי כיום עומד על 584.46 ₪. הוועדה החלה לפעול ושמעה את עמדת התאחדות חקלאי ישראל, לפיה הסכום הריאלי לניכוי עבור מגורים עומד על כ-1520 ₪ לחודש, לפי תחשיב כלכלי מפורט שנערך.

לטענתנו קיימות הוצאות נלוות נוספות לחקלאי שאינן קשורות למגורים, המסתכמות בכ-600 ₪ לחודש  שגם בהוצאה זו לא צריך החקלאי לשאת באופן מלא. כאשר הוועדה תסיים את עבודתה ותגיש את מסקנותיה אנו נשקול את צעדינו ונעדכנכם. בהתאם אנו ממשיכים לאסוף נתונים ולהכין מסמך  בנושא שיוגש לוועדה, שהוקמה במשרד במטרה לבחון את השינוי בתקנות של עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים).

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות