חג אביב שמח!

הקפאת הרפורמה בחקלאות

כפי שעדכנו לפני שבוע, פרסם משרד האוצר את טיוטת הצו להפסקת הפעימות להפחתת מכסים. כאמור, ההתאחדות מברכת על צעד זה ורואה בו צעד ראשון בתהליך שינוי היחס לחקלאות המקומית, ויחד עם זאת נגיש את הערותינו, בהתאם לתנאים הקבועים בצו, בבקשה להכליל בצו תוספת הנוגעת למוצרים לתעשייה החקלאית, שהייתה הבנה לגביהם בין משרד החקלאות לבין משרד האוצר לפיהן כל ההפחתות הנוגעות למוצרים אלה יימחקו והמכס עליהם ישוב לרמתו המקורית בחודש מרץ 2022 . כמקובל, הצו יגיע  השבוע לדיון בוועדת כספים ואנו נערכים לדיון, ולקראת מועד זה אנו משוחחים עם חברי הוועדה  במטרה להבטיח  את אישור  טיוטת הצו ובכלל זה את התוספות המבוקשות .

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות