קיץ בטוח עם בשורות טובות!

מחסור בידיים  עובדות – חרבות ברזל – עדכון 17/12 

השבוע התקיימה ישיבה עם  הצוות של משרד העבודה, שמטרתו לבחון את התקנות של עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים). הועדה מונתה בהתאם  להחלטת הממשלה בהמשך  לבקשות הרבות של ההתאחדות  לעדכון ההוצאות המוכרות. הצגנו את עמדתנו ואת סכום הניכוי שאנחנו חושבים שהממשלה צריכה לאשר.  נתבקשנו להשלים חלק מהנתונים ואנחנו מקווים שהעלות המוכרת כהוצאה מפעילות זו תעלה (כיום העלות המוכרת עומדת על 584.46 ש"ח לחודש שאנו מעריכים שהעלות היא יותר קרוב ל- 1500 ₪ לחודש).
בנוסף אנחנו ממשיכים לקדם מול משרד החקלאות ורשות האוכלוסין הקצאה של 9,000 עובדים זרים וקבלת אישור כניסה של עובדים פלשתינאים מיו"ש לחקלאים שאין להם ויזות לעובדים זרים, וכן למשקים חקלאיים שלא מחזיקים עובדים שכירים קבועים ויש להם צורך עונתי בידיים עובדות. לחילופין במידה והממשלה תמשיך להתעקש, ולא לאשר כניסת עובדים מיו"ש, הכנו והגשנו למשרד החקלאות ולרשות האוכלוסין תכנית להעסקת עובדים זרים עונתיים שמחייבת החלטת ממשלה נוספת, במטרה להקטין את המחסור העמוק והפגיעה הקשה הצפויה במשקים, המוערכת בקרוב ל-4 מיליארד ₪.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות