חג אביב שמח!

הקפאת מתווה ההפחתות המכסים – חרבות ברזל – עדכון 17/12

ביום שישי האחרון פרסם משרד האוצר את טיוטת הצו לפיה יוקפאו הפחתות המכסים שתוכננו לשנים -2024-2027 על מוצרי חקלאות שונים, לרבות ירקות, פירות, שימורים ותשומות חקלאיות. טיוטת הצו פתוחה להערות הציבור עד ל-27.12 בחצות. התאחדות חקלאי ישראל מברכת את משרדי החקלאות והאוצר על המהלך החשוב, שמצביע על שינוי כיוון ושינוי חשיבה בנוגע לחשיבות החקלאות המקומית בהבטחת בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל. ההתאחדות רואה בכך צעד ראשון בלבד במסגרת תהליך השינוי ולקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2024. ההתאחדות מבקשת לבטל את "הרפורמה בחקלאות", כלומר לבטל גם את שתי הפעימות שיושמו בשנתיים האחרונות ובמיוחד את הפחתת המכס ל-0% שיושמה במספר ענפים. הפחתות אלו גרמו לנזק בלתי הפיך לענפי החקלאות משמעותיים ובמיוחד לענף השום הישראלי שכמעט הוכחד ולאשר תכנית לאומית לצמיחה של החקלאות. בימים הקרובים תוציא ההתאחדות מכתב הערות לטיוטת הצו המפרט את התיקונים הנוספים הנדרשים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות