חג אביב שמח!

וועדת כספים – חרבות הברזל – עדכון 3/12

וועדת כספים התכנסה ביום שני לשני דיונים חשובים בנושאי חקלאות. שני הדיונים התקיימו על רקע הפגיעה הקשה בענף בתקופת המלחמה. הדיון הראשון עסק בתשלום האגרות על העובדים הזרים בחקלאות והדיון השני עסק בעליית מחיר המים לחקלאות בזמן המלחמה.

 • בדיון על האגרות ביקשנו יחד עם חברי הוועדה לבטל את האגרות המושתות על החקלאים בגין העסקת העובדים הזרים העוסקים בחקלאות. הוצגו שלושת האגרות שעל החקלאים לשלם פר עובד אחת לשנה: אגרת בקשה על סך 650 ₪, אגרה שנתית על סך 1,300 ₪ ואגרת רישיון על סך 185 ₪.  סך הכל נדרש כל חקלאי לשלם אגרות בסך 2,135 ₪ . משרד האוצר מעדיף לתת תמיכות לענף ולא לבטל אגרות.
  במהלך הישיבה משרד האוצר הציג את ההסכמות שהגיעו אליהם: הארכת ההיתרים לעובדים זרים עד לסוף שנת 2024, וויתור על אגרת הבקשה להקצאת עובדים (אגרה ע"ס 650 ₪) על רקע עזיבת העובדים הזרים. כמו כן, דובר על כך ששיחות לעניין הרפורמה בהיטלי העובדים הזרים בחקלאות יתקיימו בהמשך ויעסקו בשינויים שיחולו משנת 2025. יו"ר הוועדה סיכם את הדיון בכך שעמדת כלל חברי הוועדה היא שיש לבטל את האגרות וכי הוא יפנה לשר הפנים בעניין. בנוסף יו"ר הוועדה יפנה גם לשר האוצר לקבל את הסכמתו לביטול. היו"ר ביקש ממשרד החקלאות להכין את כל החומר הדרוש לכך.
  • הדיון השני עסק בעלייה במחירי המים לחקלאות. במסגרת הפגישה קראו ח"כים שהשתתפו בישיבה להוריד את תעריף המים המגיעים מהשפד"ן ואת עלות המים השפירים. זאת  על רקע דברי נציגי החקלאים בדיון  שעלויות המים כיום  לא סבירות, במיוחד לאור המצב במדינות מתחרות, בהם המים ניתנים בחינם או בעלויות נמוכות בהרבה. לטענתנו עלות של טיהור המים מהשפד"ן צריכים להיות מוטלים על המזהם ולא על החקלאי.  כמו כן עלתה הטענה שבעקבות ההבדלים בין  חקלאים שיכולים להשתמש במי השפד"ן ומי קולחין לחקלאים שלא יכולים להשתמש במי השפד"ןומי קולחין, נפגעת התחרותיות בין החקלאים בעקבות השוני בעלות המים.  
   ברשות המים הדגישו כי מאחר  ומשק המים בישראל הוא משק סגור, הוזלת המים לחקלאי תבוא על חשבון המחיר לציבור. לדבריהם משק המים משקיע מאות מיליוני שקלים בפיתוח השפד"ן, בעיקר עבור חקלאי חבל תקומה וכי בכוונתם להשקיע בשנים הקרובות 3 מיליארד ₪ נוספים לשיפור הובלת המים. עוד ציינו ברשות כי הצדדים היו בשיח לעניין תעריף השפד"ן ולדעתם אף היו קרובים להסכמות לאחר שלפני מספר שבועות מחיר מי השפד"ן ירד רטרו אקטיבי ב- 24 אג' מתחילת 2023.  מנגד טענו נציגי החקלאים כי הצדדים לא היו קרובים לסיכום וההפחתה נבעה מגביית יתר לאורך שנים, בהם עלה תעריף מי השפד"ן מ-1.1 ₪ ל-1.67 ₪ . לסיכום הנושא דרשו החקלאים  לקבוע  את עלות  מי השפד"ן על שקל לקוב מים ופיצוי רטרואקטיבי בהיקף של 200 מיליון ₪ כתוצאה מההפרש שנוצר ושולם לאורך השנים, וכן לקבוע תעריף של 1.30 ₪ למים שפירים באזורים נעדרי חלופה.  ברשות דחו את בקשות הפיצוי ולגבי עלויות מי שפד"ן טענו כי המחיר  הוא 1.43 ₪  ולא שקל כפי שנטען. במשרד האוצר הודו כי יש לבחון את חלוקת העלויות בין משק הבית לחקלאות, וציינו כי מתקיימים דיונים בנושא.
   לאור הפערים בין הצדדים
   , ביקש יו"ר הוועדה כי נציגי הוועדה ישבו עם נציגי החקלאים, רשות המים, משרד האוצר ומשרד החקלאות וינסו בתוך שבועיים להגיע להסכמה לגבי תעריפי המים לחקלאות לשנת 2024 .  אם לא יגיעו להסכמות הוועדה תתכנס שוב. אנו מודים לחברי השדולה החקלאית, חברי הכנסת: אלון שוסטר, ששון גואטה, ניסים ואטורי, מטי צרפתי הרכבי, מיכאל ביטון, רם בן ברק וכן לחברי הכנסת ינון אזולאי ואלי רביבו על עזרתם בקיום הדיונים החשובים הללו.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות