חג אביב שמח!

תמיכות בייצור – חרבות ברזל – עדכון 26/11

השבוע פורסם קול קורא ע"י משרד החקלאות במטרה למנוע מחסור בתבואה לצורכי אספקת תחמיץ ושחת בכל חלקי הארץ. במסגרת התמיכה מגדלים שיסבו שטחים קיימים בכל הארץ לגידול חיטה יקבלו תמיכה של 150 ₪ לדונם שיזרע כעת ויקצר בין החודשים מרץ-מאי 2024. המשרד הקצה לתמיכה זו 9 מיליון ₪. תודה למשרד החקלאות,  ארגון עובדי הפלחה יצרני החלב ומועצת החלב ששיתפו פעולה בייזום תכנית תמיכה זו. אנחנו ממתינים לפרסום עוד שני קולות קוראים : אחד לתמיכה בגידול שום והשני לתמיכה בעידוד הגידול של תפוחי אדמה וגזר.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות