חג אביב שמח!

אגרות עובדים זרים – חרבות ברזל – עדכון 26/11

בתום דיונים בין משרדיים ובאישור משרד האוצר סוכם על עצירת תשלום אגרת הבקשה בסכום של 650 ₪ ע"י החקלאים לסוף שנת 2023 ולשנת 2024 על העובדים הזרים שכלולים במכסה הישנה של 30 אלף עובדים. כמו כן הוחלט  להאריך באופן זמני את תוקף ההיתרים הקיימים לענף החקלאות עד לסוף שנת 2024. ההיתרים יוארכו אוטומטית במערכת המחשוב של רשות האוכלוסין. אנחנו נמשיך להיאבק במטרה להפחית את סכום האגרות, להגדיל את האישור בדבר הסכום שהחקלאי רשאי לנכות ולהפחית את סכום הפנסיה שמשולמת לעובדים. אנחנו מודים למשרד החקלאות ,משרד הפנים משרד ראש הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת שתמכו בעצירת האגרה במטרה להקל על הפעילות החקלאית.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות