חג אביב שמח!

מחסור בידיים  עובדות – חרבות ברזל – עדכון 26/11

השבוע המשיכו להגיע  עובדים זרים גם ממאלי ומזמביה. עובדים זרים תאילנדים מתקשים להגיע או לחזור לעבוד בישראל לאחר שברחו, בגלל אזהרת המסע מהמדינה והתמריצים שהממשלה התאילנדית נותנת לעובדים שנשארים בתאילנד.  אנו מקדמים פיילוט להכנסת עובדים זרים עונתיים, בתקווה שזה יוכל להיות מענה כלשהו להיעדר עובדים פלשתינאים, שעדיין מנועים מלהיכנס לעבודה.  קיימנו השבוע ישיבה ראשונה עם אנשי משרד החקלאות שאמונים על עובדים זרים (ד"ר אסף לוי ויהודית כרמי) במטרה להכיר את מודל החלוקה המתוכנן של התוספת של העובדים הזרים.  כל תשעת אלפים העובדים הזרים החדשים יחולקו ביום הראשון של 2024 – וזה כמובן בתקווה שיגיעו העובדים.  עם העובדים הזרים החדשים נגיע להקצאה של כ-40 אלף עובדים זרים – המספר הגבוה ביותר שהיה עד כה.
בישיבה של וועדת העבודה והרווחה בכנסת שהתקיימה ביום חמישי הובא לדיון ואישור הסכם בין משרד האוצר לבין הביטוח הלאומי למתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה במלחמת "חרבות ברזל". בשל מצב הלוחמה, מעבר למחסור בעובדים זרים ועובדים פלשתינאים בכל הארץ, יש קושי  לגיוס עובדים לתעסוקה ביישובים מפונים, בסמוך לגבולות המדינה מדרום ומצפון; בהסכם מוצעים שני סוגי מענקים: מענק תימרוץ יציאה לעבודה של עובדים חדשים בחקלאות ל-3 חודשים מנובמבר 23 ועד מרץ 24, כשהמענק המצטבר ל-3 חודשים הוא 10 אלפים ₪ ואם העובד עבד בישוב מפונה המענק מוכפל. מענק עידוד המשכיות תעסוקתית לאוכלוסיית המפונים מדרום הארץ ומצפונה מחודש נובמבר 23 ועד דצמבר 23 עם אפשרות להארכה בהתאם למצב. המענק הוא בגובה של 3 אלפים ₪ לחודש וזכאי לקבלו מי שמקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה או שמקום מגוריו הקבוע אינו ביישוב מפונה, אך מקום עבודתו הוא ביישוב מפונה. ההסכם אושר ע"י הוועדה.  ביקשנו מספר שינויים והבהרות. עם פרסום ההסכם על ידי הממשלה נפרסם אותו לחקלאים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות