חג אביב שמח!

סיכום ישיבת מזכירות ההתאחדות

בישיבה של מזכירות ההתאחדות הוצג דו"ח פעילות של ההתאחדות לשלושת החודשים שחלפו וכן נייר עמדה של ההתאחדות בעניין עידוד והקלות על הייצור החקלאי לשנת 2024. נייר העמדה מתמקד במספר פעולות אסטרטגיות שאנחנו מבקשים לכלול בתכנית העבודה והתקציב של משרד החקלאות לשנת 2024, כגון ביטול הרפורמה בחקלאות וביטול שתי הפעימות של הורדת המכס, תמיכות לעידוד הייצור, הפחתת עלויות העסקת עובדים זרים, הפחתת מחיר המים, הגדלת השתתפות המדינה בפרמיה של הקנ"ט ובפרמיה לביטוח בגין נזקי טרור חקלאי ושיפור הפוליסות, עצירת יבוא צאן לבשר, ביטול אגרת היצוא ועוד. בנוסף אנו מבקשים מספר פעולות שיעזרו להגדלת התפוקה והסרת חסמים שקיימים כבר שנים רבות ומונעים מהחקלאות לצמוח ולהתפתח כגון: פחת מואץ ,שינוי יעוד קרקעות ועוד.
אנו מאמינים שכל השינויים הללו יחזקו את בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל וישנו את הקונספציה שהושרשה בעשור האחרון, לפיה בטחון המזון של מדינת ישראל יכול להישען על יבוא ועבר זמנה של החקלאות המקומית. מזכירות ההתאחדות אישרה את ניר העמדה והוא יפורסם לכל מקבלי ההחלטות במטרה להשפיע ובמטרה להחזיר את החקלאות לסדר העדיפויות של ממשלת ישראל ועם ישראל כפי שהיה מאז הקמת המדינה.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות