קיץ בטוח עם בשורות טובות!

עדכון פיצויים – מבצע חרבות ברזל – עדכון 29.10

אשולחן הפיצויים – ישיבה ראשונה של שולחן הפיצויים במסגרת ההתאחדות, שבו מיוצגים כל הגופים היציגים של החקלאים שקשורים לנושא הפיצויים התקיימה שבוע שעבר.  "השולחן" שמע סקירה בדבר המצב הקיים וכן אישר את המטרות והיעדים של "השולחן".

ב. אישור מתווה מקדמות – התקיימה ישיבה במשרד החקלאות, בראשותו של צביקה כהן עם חקלאים "מחבל התקומה" מהמשק המשפחתי והמשק השיתופי, ובהשתתפות ההתאחדות ומס רכוש בעניין תשלום מקדמות. בישיבה סוכם על מתווה המקדמות ובסוף השבוע התבשרנו על כך שחקלאים החלו לקבל הודעות על תשלום מקדמות.  בנוסף התקיימה ישיבה של חקלאים מהצפון בנושא זה וגם שם יש התקדמות לקראת גיבוש מתווה של תשלום מקדמות.

ג. פיצויים למגזר החקלאי –  ישיבה של וועדת כספים בעניין פיצויים למגזר החקלאי התקיימה השבוע בהשתתפות  שר החקלאות אבי דיכטר וכן הנהלת המשרד.הדרישות  של נציגות החקלאים היו :

  • להרחיב את אזור הספר בחקלאות ל-אפס עד 20 ק"מ מהגבול עם עזה
    • להתחיל לשלם מיידית מקדמות לחקלאים שבאזורי הספר
    • לגבש מתווה פיצויים לחקלאות שיתאים לכל האזורים החקלאיים בישראל שאינם מוגדרים כאזורי ספר
    • לגלות גמישות מרבית ככל שניתן לחקלאי בבחירת מסלול הפיצויים וכן לעשות תיעוד של הנזקים ע"י המעריכים של הקנ"ט.

בסיכום הישיבה ביקש יו"ר הישיבה, ח"כ פינדרוס על דעת כל החברי הכנסת שנכחו בחדר, ממשרד החקלאות להגיש תוך 48 שעות הצעה למתווה פיצויים לחקלאות .לאחר קבלת ההצעה תקיים הוועדה דיון ותבקש את ההתייחסות של משרדי הממשלה האחרים להצעה. ידוע לנו שצוות במשרד החקלאות שכולל נציג מקצועי של

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות