חג אביב שמח!

הודעה לסקר לוגיסטיקה, מיפוי הביקוש לנהגים

משרד החקלאות מבקש לסייע לכם בשינוע התוצרת החקלאית. אנו פועלים בשיתוף עם משרד התחבורה כדי לתת מענה ולהפנות אליכם נהגים ומשאיות שיסייעו בשינוע התוצרת החקלאית. לצורך מיפוי הצרכים הלוגיסטיים הרלוונטיים, לרבות: סוג המוצרים, מיקום ויעד, דרישות קירור וכדומה, המשרד מבקש את שיתוף הפעולה לטובת מילוי הסקר המצורף. נודה לכם על מילוי הסקר << https://survey.gov.il/he/seker_logistica

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות