חג אביב שמח!

צו 8 לגידול ירקות

משרד החקלאות פונה לחקלאים אשר בבעלותם מבנים חקלאיים נוספים המאפשרים את הרחבת הייצור החקלאי. לאור המצב הביטחוני בעוטף עזה לא ניתן להמשיך ולספק מאזור זה את אספקת הירקות הנדרשת לתושבי ישראל. משרד החקלאות מבקש את הירתמותכם להמשך אספקה סדירה.

אם יש ברשותך מבנה חקלאי פנוי המתאים לגידול ירקות בהדלייה, אנא מלא את פרטיך בסקר זה. https://survey.gov.il/he/yerakutarava

  • המטרה היא לקלוט שתילים מוכנים של ירקות חממה שתכננו להישתל בעוטף עזה כדי להמשיך ולשמור על רציפות תפקודית ואספקת מזון לכלל האוכלוסייה.
  • אנו מבקשים מחקלאים המעוניינים להרחיב את הייצור שלהם, למלא את הסקר המצורף ולציין את התיקון או השיפוץ הנדרש בגין הפעלת המבנה.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות