חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

15 באוק' - עדכון חקלאות – מבצע חרבות הברזל

אין מילים לתאר את הזוועות אליהם נחשפנו בשבוע האחרון, שהשאירו את כולנו שבורי לב והמומים מהמראות והעדויות על  מה שעבר על אחינו ואחיותינו תושבי הנגב המערבי  והדרום, חלקם הגדול חקלאים, בשר מבשרנו שנרצחו או נחטפו באכזריות שאין כדוגמתה. ליבנו עם משפחות ההרוגים ובתפילות לשלום החטופים ובריאות הפצועים.

במהלך השבוע ניסינו לאמוד את הנזק ולראות אילו ענפים זקוקים לעזרה דחופה והיכן ובמה עלינו להתמקד.
מרגע שנודע לנו על האסון, פתחנו בהתאחדות חמ"ל לו שותפים נציגי ארגוני המגדלים והתנועות במטרה לתת מענה לבעיות שעלו מהשטח. כמו כן, אנו שותפים בחמ"ל שמשרד החקלאות מנהל מידי יום, ודואגים להציף שם את הצרכים והבעיות שעולות מהחמ"ל שלנו ומודים להנהלת משרד החקלאות על שיתוף הפעולה והרצון והנחישות לפתרון הבעיות

ניסיונות להרחיב את יבוא של תוצרת חקלאית – אנו פועלים למנוע הורדה של מכסים והרחבת מכסות ייבוא שמשרד האוצר והכלכלה  ורשתות השיווק מנסים לקדם, למרות שעל פי הנתונים שבידנו אין בשלב זה מחסור של מוצרים מהחי ומהצומח. בהקשר זה ייצא הבוקר מכתב לשר החקלאות בו נבקש לעצור לאלתר את הורדת המכסים הצפויה בינואר 2024.

ענף הרפת ניזוק קשה - קיבוצים ומושבים בעוטף חוו אובדן של חיי אדם, הן של מנהלים והן של עובדים ומשתלמים. כמעט כל המשקים הצליחו לשקם בצורה זו או אחרת את הפעילות של הרפתות. חלק מהרפתות אף הצליחו לחלוב את הפרות, אבל לא הצליחו לשגר את החלב למחלבות ונאלצו לשפוך אותו. עדיין ישנם מספר קטן של רפתות שלא ניתן יהיה לחלוב את הפרות. רפת עלומים שספגה מכה קשה, הצליחה לשקם את מכון החליבה רק לאחר שלושה ימים ובעקבות כך נחלבו לבסוף הפרות, כאשר כל פרה הניבה כ-30 ליטר חלב (שהממוצע הרגיל קרוב יותר ל- 15 ליטר לפרה). למרות הפגיעה בענף החלב בנגב המערבי  ולמרות המסר השלילי החליט משרד האוצר לקדם את האישור של צו הורדת המכס על יבוא חלב ניגר ,למרות ההתנגדות הנחרצת של שר החקלאות ושל כל הגופים ולמרות שהמשרד הגיש הצעה מוסכמת על מועצת החלב והרפתנים לפתרון המחסור בחלב ניגר.

ענף הלול: ענף זה גם ניזוק כתוצאה מהמלחמה ,תפוקת המשחטות ירדה ב-50% בשבוע הראשון של הלחימה ,הוספו ימי שחיטה ,מספר לולי פטם נפגעו בעיקר בקיבוצים והחל פינוי והטמנת פגרי עופות.

ענפי הצומח - כמעט שלא נפגעו פיזית, אבל בחלקם לא ניתן עדיין לקטוף את התוצרת בגלל האיסור של צה"ל להיכנס לשדות ובחלקם לא וברובם לא ניתן להיכנס לשטחים לביצוע פעולות תחזוקה ועוד. אנו תקווה שבימים הקרובים נוכל לשוב ולקטוף את התוצרת ולשלוח אותו צפונה לאזרחי מדינת ישראל שכמהים לתוצרת ישראלית טרייה. לצד זאת אנו צופים פגיעה עתידית בתוצרת החקלאית, מאחר ולא ניתן לזרוע בשלב זה,  אבל מוקדם עדיין להעריך את היקף הנזק. ביחד עם משרד החקלאות אנחנו מנסים להשפיע על המערכת הצבאית לגבש הסדרים ונוהלים שיאפשרו להחזיר את הענפים החקלאיים לפעילות שגרתית מוקדם ככל האפשר בהתאם למצב הביטחוני בכדי להבטיח את הפרנסה של חקלאי הנגב ובכדי לשמור על בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל  .

נושא העובדים הזרים גם העסיק אותנו רבות בשבוע החולף. העובדים הזרים נפגעו בצורה משמעותית, חלקם נהרג וחלקם נחטף לרצועת עזה, ואלה שנשארו מבוהלים ומפוחדים. הוועדה לעובדים זרים של ההתאחדות התארגנה והחלה לנהל את המצב יחד עם רשות האוכלוסין. ענבל משאש (מנהלת תחום עובדים זרים ברשות האוכלוסין) וצוותה הגיעו לדרום והיו קשובים לצרכים ומנסים יחד אתנו להגיע לפתרונות. הצלחנו לנייד חלק מהעובדים וחלק אחר העדיפו לחזור לתאילנד על בסיס של אינטרויזה. במקביל נפאל החליטה על החזרת המשתלמים למדינתם, על  אף בקשות רבות מהם ומהשגרירות שלהם להישאר בארץ. העובדים עזבו בצער וממש רצו להישאר אבל ממשלת נפאל שלחה מטוס להחזיר את כולם.
היום יצא מכתב מטעם ההתאחדות לשר החקלאות ושר הפנים המציג את הצעות ההתאחדות במטרה להבטיח פעילות סדירה של ענפי החקלאות :

  • לאפשר לעובדים זרים, שפג תוקף האשרה שלהם, להישאר בארץ במידה והם מעוניינים.
  • לתת לכל עובד שנשאר בונוס כספי שיעודד אותם להישאר.
  • בקשנו לקדם במהירות האפשרית את התוספת של הבאת ה- 9000 עובדים במסגרת החלטת הממשלה.

פיצויים - ביום שני מתכנסת ועדת הכספים להתחיל לדון בפיצויים עבור נזקים ישירים ועקיפים.

אנחנו מתחילים בדיונים עם משרד החקלאות בנושא זה ובכוונתנו להקים בהתאחדות שולחן מקצועי שילווה את הטיפול בנושא זה.

עם ישראל הוכיח בכל שנותיו את חוזקו, אחדותו ועמידתו למול אלה שבקשו לפגוע בו. אנו משוכנעים שגם הפעם נקום מהאסון שפקד אותנו חזקים ומאוחדים יותר ובעיקר עם הבנה והוקרה לשליחות הגדולה שלקחו על עצמם החקלאים, שהתיישבו על גבולות המדינה שלנו.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות